Badanie „Gender Bias in Workplace Culture Curbs Careers” przeprowadzone przez Murray Edwards College na Uniwersytecie Cambridge ujawniło, że uprzedzenia dotyczące płci pozostają wszechobecne w brytyjskich firmach.

Raport został opublikowany w lutym 2019 na podstawie całorocznej ankiety realizowanej w 2018, w której udział wzięło 5814 pracowników (53% mężczyzn i 47% kobiet) reprezentujących różne zawody i sektory gospodarki.

Kobiety są świadome dyskryminacji

woman working

Prawie trzy czwarte kobiet (74%) uznało, że kultura pracy sprawia, że stają one wobec większych wyzwań w rozwoju kariery niż mężczyźni. Problem ten również dostrzega prawie połowa (42%) przedstawicieli płci przeciwnej.

Podobną przepaść zaobserwowano w postrzeganiu postępowania kobiet w pracy. Ponad połowa (53%) stwierdziła, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich koleżanki były oceniane bardziej negatywnie niż ich koledzy, gdy wykazywały takie same zachowania, co mężczyźni. Aż 43% kobiet przyznało, że same doświadczyły surowszej krytyki.

Natomiast mniej niż jeden na pięciu (18%) mężczyzn zauważyło, że takie zjawisko miało miejsce w ich otoczeniu.

81% kobiet zajmujących wyższe stanowiska przyznało, że spotyka się z większymi wyzwaniami w rozwoju kariery, z czego 50% twierdzi, że spotyka je to „zawsze” lub „często”. Zwróciły one uwagę, że nie tylko mężczyźni, ale również ich menedżerki oceniają je inaczej ze względu na płeć.

Dyskryminacja nie ma płci

female boss

Podwójne standardy są stosowane zarówno przez szefów płci żeńskiej, jak i męskiej. Tylko 25% kobiet stwierdziło, że nigdy nie zauważyło różnic w traktowaniu przez przełożoną. Jednak ponad połowa pracowników (55% mężczyzn i 59% kobiet) wyznała, że jest traktowana inaczej z powodu płci.

Większość kobiet (64%) biorących udział w badaniu wierzy, że cechy stereotypowo przypisywane do ich płci takie, jak budowanie dobrych relacji, dbałość o szczegóły i silne umiejętności administracyjne, sprawiają, że są one postrzegane jako dobrzy menedżerowie, a nie potencjalni liderzy. Potencjalni przywódcy kojarzeni są z ambicją, zaangażowaniem w pracę i podejmowaniem ryzyka, atrybutami typowo męskimi. Pogląd ten podziela tylko 29% mężczyzn, przy czym 12% z nich i aż 32% kobiet uważa, że decyzje o awansie „zawsze” lub „często” podejmowana jest na podstawie zestawu cech, którymi wykazuje się dana osoba.

Rodzicielstwo niemile widziane

mother

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Worksome, osoby rekrutujące odrzucają potencjalną kandydatkę do pracy, jeśli jest w wieku rozrodczym. W realizowanej ankiecie 25% mężczyzn i 21% kobiet przyznało, że nie zatrudni takiej kandydatki, nawet jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje. Prawie połowa (44%) zatrudniających przyznała, że odrzuciła kandydatki do pracy z obawy, że w przyszłości zajdzie ona w ciążę.

Dodatkowo prawie 10% ankietowanych przyznało, że w procesie rekrutacji otwarcie pytają kobiety, czy planują posiadanie potomstwa w przyszłości, mimo że takie praktyki są prawnie zakazane.

Kobiety już posiadające dzieci, również mają trudności z rozwojem kariery. Wg raportu „Working Families’ 2019 Modern Families Index” przygotowanego przez Working Families oraz Bright Horizons, przeciętne matki czekają 2 lata dłużej na awans w porównaniu z ojcami. Dodatkowo kobiety, które z uwagi na wychowanie dzieci zdecydowały się na zmniejszenie etatu, mają o 45% mniejsze szanse na awans w przeciwieństwie do osób pracujących w pełnym wymiarze czasu.

Nierówności w wynagrodzeniach

male boss

Według nowego badania zleconego przez Government Equalities Office (GEO), od 2017 r. firmy traktują redukcję różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn priorytetowo.

Prawie siedmiu na dziesięciu pracodawców (69%) postrzega teraz zamykanie luki płacowej ze względu na płeć jako priorytet „wysoki lub średni”, co stanowi wzrost o osiem procent w stosunku do ubiegłego roku, a ponad dwie trzecie (67%) planuje na szczeblu zarządu, jakie kroki podjąć, aby ją zmniejszyć.

Niemniej jednak, raport ujawnił, że pomimo zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu podstawowym, istnieje duża dysproporcja w wysokości przyznawanych premii. W 2018 r. w ponad trzech czwartych firm w Wielkiej Brytanii (78%) mężczyźni otrzymywali przeciętnie o 19,9% wyższe dodatki do płacy niż kobiety.

Z roku na rok, podejmowanych jest coraz więcej inicjatyw mających na celu walkę z nierównym traktowaniem ze względu na płeć. Jednak to wciąż za mało. Zmiana w traktowaniu kobiet wymaga większej świadomości występowania seksizmu w miejscu pracy. Każda firma ma swoją indywidualną kulturę, toteż, aby dokonać prawdziwych zmian, potrzebne są rozwiązania dostosowane do sytuacji wewnętrznej danego miejsca pracy.

Źródła:

  • People Management – Women being judged differently at work, says survey (13.02.2019)
  • People Management – Closing the gender pay gap is top priority for majority of UK firms (12.02.2019)
  • HR magazine – Double standards stunting female career progression (13.02.2019)
  • HR magazine – Business rejecting ‘maternity-age’ candidates (12.02.2019)
  • Personnel Today – Part-time parents missing out on promotion (04.02.2019)
  • Murray Edwards College University of Cambridge – Collaborating with Men Gender Bias Report
  • Working Families & Bright Horizons – Modern Families Index 2019