Testy adaptacyjne – Computerized Adaptive Testing (CAT)

Testy adaptacyjne – Computerized Adaptive Testing (CAT) stanowią nowoczesne narzędzie do oceny kompetencji językowych. Pozwalają na szybkie i precyzyjne określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów oraz analizie danych zgromadzonych w trakcie licznych audytów językowych testy adaptacyjne dostosowują się do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby. W ten sposób uczestnicy są oceniani w sposób sprawiedliwy i rzetelny, co przekłada się na lepsze wyniki oraz motywację do dalszego rozwoju. Autorskie narzędzie z użyciem mechanizmów AI oraz Machine Learning, stworzone na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia w przeprowadzaniu językowych testów poziomujących oraz badaniu ogólnego poziomu biegłości językowej (audyty językowe).

Czym wyróżniają się nasze testy językowe?

Bazując na danych zebranych podczas przeprowadzonych przez ostatnie 4 lata prawie 20 tys. audytach poziomujących, opracowaliśmy jedyne w swoim rodzaju językowe inteligentne testy adaptacyjne. To innowacyjne narzędzie z praktycznym zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji.
Idea komputerowego testowania adaptacyjnego (Computerized Adaptive Testing – CAT) opiera się na teorii IRT (Item Response Theory) – teorii odpowiedzi na zadanie wykorzystującej matematyczne modele probabilistyczne do wyrażania zależności między odpowiedziami na zadania testowe a poziomem wiedzy testowanych.

Podstawowe założenie początkowe systemu to jak najszybsze doprowadzenie osoby testowanej do przybliżonego bazowego obszaru poziomowego, następnie mechanizm skupia się na jego potwierdzeniu lub korekcie. W kolejnym kroku następuje precyzyjne badanie poziomu cząstkowego.

Zalety naszego inteligentnego rozwiązania:

System najpierw określa przybliżony poziom bazowy, a następnie przystępuje do zadawania dodatkowych pytań by móc go potwierdzić lub skorygować. W kolejnym kroku badany jest precyzyjnie poziom cząstkowy („połówkowy”). Dodatkowo mechanizm uwzględnia czynnik czasu przy ostatecznym określeniu wyniku.
System za każdym razem dopasowuje kolejne pytania na podstawie poprzedzających odpowiedzi oraz czasu spędzonego nad nimi. W efekcie szybko zostaje osiągnięty właściwy dla danej osoby poziom. Czas testu w porównaniu do tradycyjnych testów jest krótszy nawet o 80%!
Nasze testy nigdy nie są takie same – ogromna baza pytań oraz system losowania powodują że liczba możliwych kombinacji ciągów pytań wynosi ponad 47 bilionów!
Błyskawiczne przejście testowanej osoby do właściwego dla siebie poziomu to mniejszy stres i większa motywacja do skupienia się i odzwierciedlającego rzeczywiste umiejętności podejścia.

Kolejnym atutem testów adaptacyjnych CAT jest ich elastyczność oraz możliwość zastosowania w różnych kontekstach. Narzędzie to może być wykorzystane m.in. do weryfikacji umiejętności zdobytych podczas szkoleń z angielskiego czy kursów języka włoskiego online. Ponadto testy adaptacyjne mogą być stosowane w celu monitorowania postępów uczestników na różnych etapach nauki, co pozwala na dostosowanie programu nauczania do ich aktualnych potrzeb.

W efekcie uczestnicy otrzymują wsparcie dopasowane do ich indywidualnych wymagań oraz możliwości, co przyczynia się do szybszego osiągnięcia zamierzonych celów. Warto również podkreślić, że testy adaptacyjne CAT są nie tylko efektywne, ale również przyjazne dla użytkowników. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii uczestnicy mogą w pełni skupić się na zadaniach testowych, bez obaw o trudności techniczne czy niezrozumiałe instrukcje.

Jak to działa?

System rozpoczyna test od pytań na poziomie środkowym, by następnie w zależności od poprawności odpowiedzi modyfikować rodzaj losowanych pytań.

Dodatkowo nasz system analizuje czas spędzany nad każdą porcją pytań z danego poziomu, dodając lub odejmując punkty.

Dzięki temu system początkowo diagnozuje wstępnie przybliżony poziom osoby testowanej, a następnie skupia się na potwierdzeniu go oraz pomiarze cząstkowym.

Nasze testy nigdy nie są takie same, istnieje 47 708 401 986 806 możliwych kombinacji pytań w jednym tylko teście!

Tworzymy i nieustannie modyfikujemy w tym celu ogromną bazę pytań; obecnie IRT Engine losuje spośród ponad 17 tys. autorskich pytań.

Adaptacyjne testy obecnie dostępne są z następujących języków:

Future Centre Training Corporation Sp. J.

ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
  +48 22 487 54 45
   info@futurecentre.eu

NIP: 521-31-24-728
REGON: 017166285
KRS: 0000302584

Link do płatności PayPal:

paypal logo

Formularz kontaktowy