Dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników to w ostatnich latach temat stale podejmowany przez media. W HR First Magazine poruszaliśmy już zagadnienia z tego zakresu w ramach wywiadu z dr Piotrem Kiembłowskim (zobacz tu).

Skupiliśmy się jednak tylko na sytuacji w Polsce. Dlatego też w tym numerze chcielibyśmy przyjrzeć się, co w zakresie wspierania dobrostanu pracowników dzieje się za granicą.

Czy dobrostan się opłaca?

happy

W artykule „Measuring mental health intervention ROI” Neil Mountford (HR Magazine, Wielka Brytania, Listopad 2018) powołuje się na opublikowany w październiku 2017 roku raport rządu brytyjskiego „Thriving at Work: a review of mental health and employers”, według którego niski poziom zdrowia psychicznego wśród zatrudnionych osób kosztuje pracodawców w Wielkiej Brytanii ok. 33-42 biliony funtów.

Autor zwraca równocześnie uwagę na fakt, że w biznesie dbanie o psychikę pracowników powinno przekładać się bezpośrednio na zwrot z inwestycji. Przez ostatnie 30 lat przeprowadzono wiele badań w tym zakresie, jednakże większość z nich realizowana była w Stanach Zjednoczonych przez dostawców usług z sektora ochrony zdrowia. Jedna z najbardziej wiarygodnych analiz przeprowadzona przez amerykańską firmę ubezpieczeniową LifeSolutions pokazuje, że zwrot wynosi $5.17 i $6.47 (w zakresie wzrostu produktywności pracy) za każdego dolara wydanego na Employee Assistance Program (EAP). EAP to działania, w ramach których pracownicy otrzymują wsparcie w zakresie swoich osobistych lub powiązanych z pracą problemów mogących mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki, zdrowie, a także psychiczny i emocjonalny dobrostan.

Natomiast badanie akademickie przeprowadzone z zaangażowaniem Australijskiej Straży Pożarnej pokazało, że szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego dla menedżerów zmniejszały absencję w pracy. Wskaźnik ROI wyniósł £9.98 za każdego wydanego funta.

EAP jest najczęściej stosowanym w Wielkiej Brytanii rozwiązaniem w obszarze dbania o zdrowie pracowników. Do tego typu programów ma dostęp prawie 14 milionów osób. Niezależnie od popularności i wiary jaką wszyscy pokładają w tych programach, niewielu dostawców jest w stanie przygotować systematyczną ich ewaluację w oparciu o zbierane dane.

Brytyjskie stowarzyszenie The Employee Assistance Professionals Association współpracuje z Institute for Employment Studies, aby rozwinąć proste narzędzie, które będzie wykorzystywane przez HR do estymowania wpływu EAP na cele organizacji. Po raz pierwszy pracodawcy i dostawcy będą mogli pokazać wartość swoich programów  i użyć wyników do tworzenia skuteczniejszych strategii w zakresie zdrowia i dobrostanu pracowników, a także lepiej dopasować udzielane formy wsparcia.

4 sposoby na budowanie kultury zdrowia psychicznego

depressed

Natomiast w tekście “4 Ways Leaders Can Improve Mental Health In The Workplace” Naz Beheshti (Forbes, Stany Zjednoczone, Październik 2018) przytacza ważne dane dotyczące zdrowia psychicznego:

 • Choroby psychiczne są główną przyczyną niepełnosprawności u Amerykanów w wieku 15-44 lata.
 • Problemy ze zdrowiem psychicznym są znacznie częściej przyczyną nieobecności w pracy niż inne choroby czy urazy.
 • Jeden na pięciu dorosłych w Stanach Zjednoczonych doświadczył choroby psychicznej w danym roku i tylko 43% otrzymało leczenie.
 • Choroby psychiczne kosztowały globalną gospodarkę 1 trylion dolarów w związku  z obniżoną produktywnością i ponad 300 milionami ludzi cierpiących na depresję.

Ponadto autorka podkreśla, że liderzy powinni zatem pamiętać o czterech strategiach promowania zdrowia psychicznego w ich organizacjach.

 1. Autonomia
  Liderzy powinni wzmacniać autonomię i poczucie kontroli u swoich pracowników. Dzieje się tak, gdy zatrudnione osoby mają możliwość brania udziału w procesach decyzyjnych, a ich wkład jest traktowany serio.
  Powinni mieć również swobodę ćwiczenia kreatywności i wydawania niezależnych osądów. Autentyczne przywództwo aktywuje kulturę autonomii. Tacy liderzy słuchają i angażują swoich pracowników. Nie stosują mikrozarządzania, a przeciwnie korzystają z narzędzi dających pracownikom wolność wyboru.
 1. Elastyczność
  Zamiast na zachowaniu work-life balance pracownicy powinni skupić się na integracji życia prywatnego i zawodowego, które stanowią całość. Jedną z metod jest wprowadzanie elastycznych sposobów pracy. Pracodawcy, którzy zapewnią takie warunki zdobędą przewagę w pozyskiwaniu talentów i będą mogli pochwalić się zdrowszymi pracownikami, którzy nie muszą wybierać między życiem zawodowym a prywatnym.
 1. Zaufanie
  Dwuletnie badanie Google pokazało, że bezpieczeństwo psychiczne jest najważniejszym czynnikiem w formowaniu się efektywnych i spójnych zespołów. Daje to przestrzeń do podejmowania ryzyka, która jest podstawą dla tworzenia innowacji. W zespołach o solidnym fundamencie budowanym na zaufaniu wzrastają wyniki i podnosi się poziom zdrowia psychicznego.
 1. Odporność
  Odporność to nie tylko umiejętność przetrwania życiowych wyzwań, ale wyjścia z nich silniejszymi. Rozkwita ona w organizacjach, które inwestują w dobrostan swoich pracowników. Oznacza to tworzenie spójnych holistycznych programów wellness opartych na dobrej diagnozie potrzeb, oczekiwań i celów pracowników oraz organizacji.

Negatywne czynniki

help needed

Natomiast w artykule „3 Work-Related Employee Mental Health Factors You Can Actually Control” Graham Shaw (HR Daily Advisor, Stany Zjednoczone, Sierpień 2018) odwołuje się do wyników badań brytyjskiej organizacji Chartered Institute of Personnel and Development, według których jeden na trzech pracowników doświadczy problemów psychicznych w swoim życiu zawodowym.

Warto zatem kontrolować 3 czynniki, które wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne zatrudnionych osób:

 1. Brak wsparcia
  Wsparcie szefa nie powinno być w firmach luksusem, tylko podstawowym obowiązkiem, gdy tymczasem według badań pracownicy narzekają na zbyt mały kontakt ze swoimi przełożonymi.
  Dlatego też organizacje powinny stworzyć dodatkowe warunki, aby wzmacniać relację menedżer-podwładny np. wprowadzając inicjatywy takie jak „lunch-and-learns”, aby ludzie z różnych poziomów nauczyli się czegoś nowego razem w nieformalnej atmosferze. Warto również mocniej zaangażować przełożonych w kwestie rozwojowe (np. jako mentorów).
 1. Wysokie obciążenie pracą
  Duże obciążenie pracą powoduje wzrost ryzyka pojawienia się problemów psychicznych związanych ze stresem, co potwierdzają wyniki badania The Lancet: Psychiatry study.
  Dlatego należy skupić się na dobrostanie pracowników, który jest krytycznym elementem ich dobrego funkcjonowania. W związku z tym warto promować kampanie typu “Find Your Balance”, aby nauczyć zatrudnione osoby jak identyfikować główne źródła obciążenia pracą, redukować je i znaleźć równowagę między życiem zawodowym oraz prywatnym.
 1. Złe środowisko pracy
  To czego doświadcza osoba zatrudniona w swoim miejscu pracy wpływa bezpośrednio na jej dobrostan. W stresującym środowisku pracownicy nie będą mieli poczucia przynależności i będą ukrywać swoje uczucia. To doprowadza zwykle do braku zrozumienia przyczyn niezadowolenia.

Warto zatem zadać sobie kilka pytań, aby ocenić kulturę swojej organizacji:

 • Jaką mamy misję i wartości?
 • Czy pracownicy, a przede wszystkim menedżerowie pokazują te wartości?
 • Jak oceniłbym to, czego obecne doświadczają w firmie nasi pracownicy?

Następnie należy podjąć odpowiednie działania związane z wzmocnieniem misji i wartości w firmie poprzez przełożenie ich na realne działania.

Źródła:

 • HR Daily Advisor, Stany Zjednoczone, Sierpień 2018
 • HR Magazine, Wielka Brytania, Listopad 2018
 • Forbes, Stany Zjednoczone, Październik 2018