Czy czeka nas ukraiński exodus?

W obliczu przyjęcia przez rząd niemiecki 19 grudnia 2018 roku projektu ustawy ułatwiającej imigrację zarobkową osobom spoza Unii Europejskiej, wzrósł niepokój polskich pracodawców. Projekt ustawy a sprawa Polska Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców podał w grudniu 2018, że ważne zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce posiada ok. 200 tys. cudzoziemców spoza UE, [...]

2019-01-30T12:09:32+02:00

Jak trudny jest język polski?

Zgodnie z opinią wielu cudzoziemców, którzy kiedykolwiek próbowali nauczyć się naszej mowy, bardzo. W internecie można się spotkać z historiami osób, które twierdzą, że z łatwością nauczyły się pokrewnego chorwackiego, ale poległy na polskim. Z kolei, na hiszpańskim forum lingwistycznym, znajdują się komentarze, że rodzimi użytkownicy języka dobrze go opanowują dopiero w wieku 15-16 [...]

2019-01-24T10:34:29+02:00

Dorota tkwi w szczegółach: Skąd się bierze charyzma?

Dzisiaj na tapet bierzemy charyzmę, która jest ważnym elementem budowania marki osobistej. Może ona pomóc w budowaniu zaufania, zyskaniu szacunku czy w przekonywaniu innych do swoich pomysłów. A nawet ułatwić zdobycie awansu czy otworzyć nowe możliwości zawodowe. Czym jest charyzma? Według słownika języka polskiego „charyzma to szczególne cechy osobowości, którym osoba je [...]

2019-02-20T16:26:59+02:00

5 coaching myths

In our collective subconscious coaching evokes associations with charlatans, self-proclaimed life experts or extremely charismatic motivational speakers who give us the gut feeling that not everything is right with them, and it just might have something to do with borderline personality disorder. Hence the question: what is coaching really about? Coaching is a forward-looking [...]

2019-01-24T10:34:17+02:00

Discounts on the up

By Sergiusz Prokurat Source: Warsaw Business Journal, Number 11/12 (49), November/December 2018 Over 50 years ago, the founder of Walmart, Sam Walton, coined the motto: “Low prices every day.” Not only has it maintained its topicality, but it has also become a slogan used by the largest discount chain in Central Europe – [...]

2019-01-24T10:34:10+02:00