W marcu 2019 roku hiszpański magazyn RRHHDigital przeprowadził ankietę wśród swoich czytelników  na temat najbardziej cenionych benefitów w pracy. Na ponad 1500 oddanych głosów, aż 36% osób wybrało elastyczny czas pracy. Dodatkowo na znaczeniu zyskała możliwość pracy zdalnej, chociaż jeszcze niewiele firm w Hiszpanii oferuje taką możliwość.

Kolejnymi benefitami, niemal tak samo cenionymi przez pracowników, są dodatkowe dni wolne (28% głosów) oraz warsztaty mindfulness (26% głosów). Na czwartym miejscu znalazły się kursy i szkolenia zdobywając tylko 10% odpowiedzi respondentów.

Elastyczność zyskuje na znaczeniu

working on a beach

Z opublikowanego badania „Global Workspace Survey” przeprowadzonego przez światową firmę zajmującą się wynajmem przestrzeni biurowych i coworkingowych IWG Group na grupie 15000 pracowników z 80 krajów wynika, że przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły polityki elastycznej pracy, są zagrożone utratą najlepszych talentów. Jest to spowodowane między innymi faktem, że aż 83% osób ankietowanych odrzuciłoby propozycję zatrudnienia od takiego pracodawcy.

Co ciekawe prawie jedna trzecia (30%) ankietowanych z Wielkiej Brytanii ceni sobie wyżej możliwość pracy elastycznej niż awans na bardziej prestiżowe stanowisko, a 28% wolałoby mieć możliwość decydowania o miejscu, z którego wykonują swoje obowiązki, niż otrzymać podwyżkę płacy lub dodatkowe dni wolne.

Prawdopodobnie tak wysokie zainteresowanie pracą elastyczną wynika z chęci pracowników do utrzymania work-life balance. Uważa się, że taka forma wykonywania obowiązków usprawnia zachowanie równowagi między pracą a życiem w 78%. Ponadto takie środowisko pracy sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na oczekiwania pracowników w ciągu ostatnich 10 lat 85% ankietowanych firm, wprowadziło możliwość pracy elastycznej lub planuje to zrobić w najbliższym czasie. Jednakże nie wszyscy pracodawcy chcą to zrobić – 60% twierdzi, że główną przeszkodą jest utrwalona kultura organizacyjna, a 41% obawia się, że taka zmiana wpłynie negatywnie na ich kulturę.

Sposób na zatrudnianie i zatrzymanie talentów

Wyniki ankiet pokazują, że 71% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie możliwości pracy elastycznej pozwala im zwiększyć pulę talentów w firmie. Rozwiązanie to, w celu zatrzymania najcenniejszych pracowników, wprowadziło już 77% firm w skali światowej (średnia ze wszystkich krajów ankietowanych), przy czym 69% przedsiębiorstw z Hiszpanii, 82% z Wielkiej Brytanii i 92% biorących udział w badaniu firm polskich.

Większa produktywność

Elastyczność nie tylko powoduje, że pracownicy są szczęśliwsi i zdrowsi, ale również zwiększa ich produktywność – 85% firm twierdzi, że taka zależność u nich wystąpiła. 67% ankietowanych przedsiębiorstw potwierdza, że wzrost ten wyniósł 21%. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę, że wg ONZ jednym z najważniejszych zagrożeń dla światowej gospodarki jest spadek produktywności firm w ostatnich latach.

Wpływ ten potwierdza również badanie przeprowadzone przez PA Consulting, które pokazało, że firmy, które wprowadziły zwinne metody pracy, a przede wszystkim wykazują się większą elastycznością, mają przewagę finansową i operacyjną nad konkurencją. Dwie trzecie respondentów stwierdziło, iż istnieje duże ryzyko, że ich obecny model biznesowy wkrótce stanie się przestarzały, a metodą na uniknięcie tej sytuacji i zabezpieczenia swojej działalności na przyszłość jest zastosowanie podejścia „agile”.

Zwinność i niepewność

W obecnych czasach niepewności firmy traktują priorytetowo kwestię zwinności i rentowności. Wg raportu IWG Group, 55% z nich w 2019 roku planuje zastosowanie podejścia „agile”. Co więcej ponad jedna trzecia firm zamierza w tym roku rozszerzyć swoją działalność wchodząc na rynki zagraniczne. 64% przedsiębiorców uważa, że dzięki wprowadzeniu elastycznej pracy, szybciej uda im się skomercjalizować działania w nowych krajach. 66% firm wierzy, że to rozwiązanie pomoże im zwiększyć skalę działania, a 65% widzi w tym szansę na redukcję kosztów.

Oszczędność czasu dla pracowników

Raport IWG Group pokazał również, że 40% pracowników na świecie uważa, że dojazd do pracy jest najgorszą częścią dnia, przy czym aż połowa ankietowanych wierzy, że do 2030 roku problem ten powinien przestać istnieć. Osoby pracujące mają dość konieczności codziennego podróżowania do biura. Ponad jedna piąta pracowników (22%) przyznała, że z powodu korków i nieprzewidzianych zdarzeń na drodze regularnie spóźnia się do pracy. Prawie połowa (48%) pracuje w komunikacji, w wyniku czego 42% z nich uważa, że czas ten powinien zostać uwzględniony w ich godzinach pracy.

Podobne wnioski zostały opublikowane w badaniu „Britain’s evolving workplace” zrealizowanym przez firmę Lenovo. Z wyników zamieszczonych w raporcie wynika, że 76% pracowników, którzy nie muszą jeździć do biura, ma większą satysfakcję z wykonywanej pracy, a ponad jedna trzecia osób (37%) wybrało obecnego pracodawcę z uwagi na bliskość jego siedziby w stosunku do ich miejsca zamieszkania.

Wg obliczeń Centre for Economics and Business Reasearch 15.2 mln ludzi w Wielkiej Brytanii (57% wszystkich pracowników) to pracownicy nie fizyczni, którzy mogliby wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Gdyby czas poświęcony na dojazdy poświęcili na pracę, gospodarka Zjednoczonego Królestwa zyskałaby ponad 20 miliardów funtów, co pokazuje jak cenny jest to zasób.

Rozwiązanie na wszystkie problemy?

Elastyczna praca co raz częściej postrzegana jest jako remedium na szereg wyzwań biznesowych. Jest to rozwiązanie na niemal każdy poważny problem aktualnie dręczący firmy włączając w to nierówność w płacach związaną z płcią, równowagę między pracą a życiem zawodowym, liczbę zwolnień pracowników, koszt wynajmu biura, zaangażowanie i autonomię pracowników, poziom stresu, dobre samopoczucie zatrudnionych czy produktywność. Częściowo jest to prawda, ale temat ten jest bardziej skomplikowany niż go się często przedstawia.

Jak wynika z badań opublikowanych przez niemiecką Fundację Hansa Böcklera, elastyczna praca, a zwłaszcza możliwość pracy w domu, często wiąże się z tym, że ​​ludzie pracują dłużej. Analiza ta wykazała również, że pracujące matki i ojcowie różnią się w sposobie wykorzystania takiej formy zatrudnienia. Podczas gdy ojcowie poświęcają znacznie więcej czasu na pracę (ponad 4 godziny tygodniowo), matki wykonują swoje obowiązki zawodowe nie wiele ponad obowiązujące je godziny (jedna dodatkowa godzina tygodniowo), przede wszystkim dlatego, że są bardziej skłonne do równoważenia pracy z dodatkowymi obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi. Raport ten pokazuje, że podczas gdy elastyczna praca powinna wspomagać work-life balance, w praktyce może również odzwierciedlać i umacniać tradycyjne role płciowe. Ponadto badanie to wykazało również, że praca elastyczna nie zapewnia rodzicom, niezależnie od płci, więcej czasu na sen i wypoczynek.

Z kolei wyniki projektu badawczego prowadzonego przez dr Esther Canonico z London School of Economics pokazują , że korzyści płynące z elastycznej pracy występują tylko wtedy, gdy jest ona postrzegana jako przywilej, a nie norma. Biorąc pod uwagę, że w wielu krajach taka forma wykonywania obowiązków zawodowych staje się normą, obecnie zauważalny wpływ na wydajność i dobrobyt pracowników może zniknąć.

Jak ujęła to dr Canonico: „To badanie daje wgląd w przyszłość, w której elastyczna praca może stać się obowiązującą normą. Kiedy ludzie postrzegają ją jako dobrą wolę pracodawcy, odczuwają potrzebę odwzajemnienia się i większego zaangażowania na rzecz firmy w zamian za możliwość korzystania z takiego benefitu, w przyszłości nie będą. Badanie wykazało, że niektórzy pracownicy wykonujący swoje obowiązki z domu czują oburzenie, że pracodawcy nie płacą rachunków za media lub nie pokrywają kosztu materiałów biurowych. Z drugiej strony niektórzy menedżerowie uważają, że pracownicy domowi wykorzystują sytuację”.