W poprzednim numerze opisaliśmy 5 pojawiających się w raportach i artykułach HR, angielskich wyrażeń/sformułowań, których używają obecnie eksperci HR (zobacz tutaj). Dziś przygotowaliśmy dla Państwa drugą i ostatnią już piątkę:

1. Change@speed (z ang. zmiana szybkości)

spider-web

To sformułowanie pojawiające się w raporcie „2018 Global Talent Trends Study. Unlocking growth in the human age” firmy Marcer. Eksperci tworzący ten dokument podkreślili, że zdolność do zmiany (szczególnie do szybkiej zmiany!) staje się coraz bardziej istotna jako kompetencja różnicująca między sobą organizacje. Aby pozostać w czołówce, firmy już dzisiaj muszą określić potrzeby „pracowników jutra”, umieć szybko i skutecznie przesuwać talenty wewnątrz organizacji, szybciej uczyć pracowników oraz dostosować swoją kulturę. Ważne jest również dopasowanie struktury organizacyjnej do przyszłych potrzeb. Badania wskazują, że zmiany nadal idą w kierunku samo zarządzających się zespołów i usieciowienia (zamiast hierarchii).

2. Complexity as a way of life (z ang. złożoność jako sposób życia)

gps navigation

Stwierdzenie „complexity is a way of life for most of us in the post digital age” (z ang. złożoność jest sposobem życia dla większości z nas w erze postcyfrowej) pochodzi z dokumentu „2018 Talent Trends Report” firmy Randstad. Autorzy tego raportu zwracają uwagę, że coraz większa liczba rzeczy do zrobienia, stały dostęp do mediów społecznościowych oraz ciągły rozwój nowych technologii powodują, że świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Przekłada się to oczywiście na sferę zawodową. Biznes ewoluuje tak szybko, że trudno skupić się na zarządzaniu talentami w organizacji. Zatem lider naszych czasów powinien być nawigatorem odpowiedzialnym za wyznaczanie kursu poprzez dzisiejszą złożoność rynku.

3. Resilient workforce (z ang. odporni pracownicy)

umbrella protection

Eksperci z firmy Morneau Shepell w raporcie „Human Resources Trends for 2018. Insights on what HR leaders are expecting in the coming year” wskazują, że jednym z głównych celów liderów HR jest budowanie odporności u pracowników. Wymaga to wdrożenia wielu różnorodnych rozwiązań jak na przykład szkolenia z zakresu współpracy dla pracowników czy też warsztaty dla kadry menedżerskiej jak wspierać podwładnych w ich codziennych zmaganiach z wyzwaniami zawodowymi. Natomiast w raporcie „2018 Global Talent Trends Study. Unlocking growth in the human age” eksperci firmy Marcer wymieniają analizę odporności pracowników, jako jedno z kluczowych działań jakie powinni podjąć liderzy, aby efektywnie zarządzać szybko zachodzącymi w organizacji zmianami. Analiza ta ma na celu wskazać, czym charakteryzują się osoby zidentyfikowane w firmie jako „agenci zmiany”.

4. Gigging hard (z ang. zatrudniając bardzo wielu niezależnych kontrahentów zamiast stałych pracowników)

sharedspace freelance

Jak już pisaliśmy gig economy to termin pochodzący od angielskiego słowa gig (czyli „jednorazowy występ”) i oznaczający środowisko, w którym organizacje podpisują krótkoterminowe umowy z niezależnymi kontrahentami. Eksperci z firmy Oracle w raporcie „HR Trends Report 2018. The year of the employee.” zwracają uwagę na fakt, że obecnie pracownicy oczekują dużej elastyczności w pracy. Chcą realizować zadania, które im „pasują” i za które dostaną adekwatne w ich mniemaniu wynagrodzenie. Jest to oczywiście wyidealizowany obraz rzeczywistości, ale gig economy wcale nie zwalnia, a przeciwnie, jak podaje Man Power, aż 94% pracowników jest obecnie otwartych na „niestandardowe” formy zatrudnienia.

5. Bring Your Own Device – BYOD (z ang. przynieś swoje własne urządzenie)

electronic devices

Mimo iż powyższe hasło powstało kilka lat temu, a tegoroczne raporty trendów HR nie poświęcają mu miejsca, to jednak coraz więcej mediów IT i HR publikuje artykuły związane z tym tematem. Najczęściej BYOD wskazywane jest jako świetny sposób oszczędzenie dużych kwot (wydawanych zwykle przez firmy na sprzęt IT i urządzenia mobilne dla personelu) oraz  podniesienia zadowolenia i produktywności pracowników. Wszyscy autorzy zwracają jednak uwagę nie tylko na zalety, ale również ryzyka jakie niesie ze sobą wdrożenie takiego rozwiązania w organizacji, dlatego też w tym roku HRowcy znajdą w mediach wiele artykułów dotyczących tego, jak budować skuteczną politykę BYOD i na jakie aspekty prawne zwrócić szczególną uwagę.