Narastający problem stresu

Rosnący poziom stresu wśród pracowników i niska zdolność radzenia sobie z nim stała się jednym z największych problemów XXI wieku. Z roku na rok staje się on coraz poważniejszym problemem. Ta cicha choroba powoli zabija wielu pracowników, ponieważ bezpośrednio wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne przyczyniając się m.in. do chorób układu krążenia, raka [...]

2019-04-15T18:51:50+02:00

Jaką rolę w procesie nauczania pełni metodyk?

Nie tak dawne czasy, kiedy firmy szkoleniowe swoją rolę widziały głównie w zapewnieniu organizacyjnych i technicznych warunków nauki języka obcego, przerzucając na wynajętych lektorów pełną odpowiedzialność za sam proces nauczania, należą już do przeszłości. W ostatnich latach, w wyniku rosnącego zainteresowania poprawą jakości nauczania języków na wszystkich poziomach, coraz większe znaczenie mają doskonalenie zawodowe [...]

2019-04-15T18:50:28+02:00

Dorota tkwi w szczegółach: Asertywność a uprzejmość

Dbając o swój wizerunek w pracy część osób, chcąc być dobrze postrzeganymi stara się być nadmiernie miłymi i uprzejmymi, często stawiając siebie i swoje potrzeby na końcu. Czy można być jednocześnie kulturalnym i asertywnym? O tym dzisiaj. Odmowa Na pytanie czym jest asertywność większość ludzi odpowiada „mówienie nie”, ale niewielu umie właściwie [...]

2019-04-15T18:50:19+02:00

The rise of the rich

By Beata Socha Source: Warsaw Business Journal, Number 02/03 (50), February/March 2019 The luxury goods market is doing great, record­ing constant double-digit growth. Cars, clothes and real estate are the top three largest luxury segments. Still, the share of the really wealthy remains one of the lowest in Europe. The luxury goods market [...]

2019-04-15T18:50:11+02:00

VUCA

VUCA is an acronym which stands for volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. So, VUCA world is the one in which everything changes, everything flows, panta rhei; not a really new concept, is it? The acronym was first used by U.S. Army in 1987 as a term describing the new order that emerged after the [...]

2019-04-15T18:50:04+02:00