Część 16 – Employer Branding

O pojęciu i jego historii Employer Branding (z ang. budowanie marki pracodawcy), którego nazwa w środowisku HRowym najczęściej skracana jest do symbolu EB, to działania podejmowane przez firmę mające na celu stworzenie jej wizerunku, jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju dla pracowników. Koncepcja Employer Branding jest stosunkowo młoda. Pierwszy raz termin „employer brand” [...]

2018-04-19T10:35:05+02:00

Część 15 – Badanie satysfakcji i zaangażowania

Większość właścicieli i zarządów firm chciałaby wiedzieć, na ile zadowoleni i zaangażowani w realizację zadań są ich pracownicy. Aby jednak postawić adekwatną diagnozę trzeba, jak zawsze zacząć od zdefiniowania wszystkich pojęć związanych z tym tematem. „Pojęciówka” Warto rozpocząć wyjaśnianie od jednego z najbardziej popularnych terminów, jakim jest „motywacja”. Słowo to wywodzi się [...]

2018-03-22T12:38:13+02:00

Część 14 – Mentoring

Mityczne początki Genezy słowa „mentoring” należy poszukiwać w greckiej mitologii. Według „Iliady” Homera Odyseusz, który wyruszał pod Troję poprosił swojego przyjaciela o imieniu Mentor, aby sprawował on pieczę nad królewskim domem i rodziną – żoną Penelopą oraz synem Telemachem. Zatem możemy uznać, iż mentoring to rodzaj opieki, a także przygotowywania do pełnienia określonej [...]

2018-02-22T11:46:19+02:00

Część 13 – Coaching

Od ponad 10 lat coaching jest w Polsce jednym z najbardziej popularnych działań rozwojowych, promowanych szczególnie w dużych firmach i korporacjach. Dlatego też wspominaliśmy  już o nim w poprzednim rozdziale naszego poradnika (zobacz: Część 12 - Zarządzanie szkoleniami) Niestety obecnie pojęcie coaching jest często bardzo źle kojarzone i wyśmiewane. Wynika to z faktu nadużywania go [...]

2018-01-25T11:51:06+02:00

Część 12 – Zarządzanie szkoleniami

Według naukowców “czas życia” wiedzy to obecnie około pięć lat, co może oznaczać, iż nawet studenci najlepszych uczelni kończąc studia wchodzą na rynek pracy bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego. Obecnie chcąc sprostać wyzwaniom zawodowym, każdy pracownik powinien nieustannie dbać o rozwój zawodowy. Dlatego też szkolenia stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Szkolenie jako jedno [...]

2017-12-20T13:02:27+02:00

Część 11 – Zarządzanie talentami

Talent czyli co lub kto? Wyzwanie z zarządzaniem talentami (ang. talent management) zaczynają się tak jak w przypadku większości procesów HR już na poziomie pojęciowym. Warto zacząć tym razem od podstaw, czyli od słownika języka polskiego, który definiuje talent jako: «wybitne uzdolnienie do czegoś» «człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi» Podobne rozróżnienie można znaleźć [...]

2017-11-23T14:01:50+02:00

Część 10 – Ścieżki kariery

Tradycyjne ścieżki kariery Tradycyjna ścieżka kariery to logiczna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownik obejmuje w okresie pracy w danej organizacji pod warunkiem spełnienia jasno określonych i ustalonych wcześniej kryteriów. W ramach idealnie zbudowanego procesu zatrudniona osoba realizuje indywidualne cele i ambicje zawodowe, rozwija kompetencje, a także nabywa nowe doświadczenia spełniając jednocześnie oczekiwania oraz potrzeb [...]

2017-10-27T15:50:31+02:00

Część 9 – Ocena okresowa

SOOP vs Performance Management Ocena okresowa to cykliczna ewaluacja pracy wykonywanej przez pracownika względem oczekiwań stawianych przez organizację w oparciu o ustalone kryteria i wskaźniki (np. model kompetencyjny, wartości, cele). O kryteriach możliwych do wykorzystania w zakresie oceny okresowej pisaliśmy już w poprzednich numerach poradnika: Część 7 – zarządzanie przez cele Część 3 – zarządzanie przez kompetencje [...]

2017-10-24T12:34:56+02:00

Część 8 – Ocena 360

Krótki opis narzędzia Ocena metodą 360 stopni polega na zbieraniu anonimowej informacji zwrotnej o tym jak funkcjonuje dany pracownik w oparciu o obserwacje osób z różnych szczebli i miejsc w organizacji: współpracowników, podwładnych, przełożonych, klientów wewnętrznych, klientów zewnętrznych (opcjonalnie). Zebranie wielostronnej (pełny okrąg – 360 stopni) opinii na temat pracownika umożliwia wysoki poziom zobiektywizowania [...]

2017-10-24T12:31:38+02:00

Część 7 – Zarządzanie przez cele

Ogólnie o zarządzaniu przez cele Management By Objectives (MBO), czyli zarządzanie przez cele (ZPC), jako spójna koncepcja, zostało po raz pierwszy opisane w 1954 r. w książce „The Practice of Management” przez Petera F. Druckera. Autor podkreślał w swojej publikacji, iż "skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi". [...]

2017-10-24T12:28:53+02:00