Magia holokracji – cz. 2

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o etymologii pojęcia holokracja i o tym, jak pojawiło się ono w obszarze zarządzania organizacją (Magia holokracji cz. 1). Tym razem skupimy się na tym, jak działa holokratyczny system. Rzecz o kręgach W organizacjach pracujących w omawianym modelu mówi się o kręgach (warto wyobrazić je sobie analogicznie [...]

2018-02-22T12:49:47+02:00

Część 14 – Mentoring

Mityczne początki Genezy słowa „mentoring” należy poszukiwać w greckiej mitologii. Według „Iliady” Homera Odyseusz, który wyruszał pod Troję poprosił swojego przyjaciela o imieniu Mentor, aby sprawował on pieczę nad królewskim domem i rodziną – żoną Penelopą oraz synem Telemachem. Zatem możemy uznać, iż mentoring to rodzaj opieki, a także przygotowywania do pełnienia określonej [...]

2018-02-22T11:46:19+02:00

Everyday idioms in business use

  Exercise 1 Complete the idioms below with the missing words. cats and dogs cake cat leg nail Now match the idioms to their meanings: Exercise 2 Complete the short dialogue below with the missing Idioms. Peter: Hi, Jane! How are you doing today? [...]

2018-02-22T21:10:37+02:00

How to choose the right training?

According to scientists the “lifecycle” of knowledge currently lasts around five years, which means that alumni of the best universities enter the labour market without proper theoretical preparation. In order to face up to professional challenges each employee ought to invariably care about their professional development. That is why trainings have become an integral [...]

2018-02-22T11:45:01+02:00

Jak mierzyć poziom językowy, czyli skala CEFR w pigułce

Skala CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) jest międzynarodową normą opisu kompetencji językowych, stosowaną przez osoby uczące się, jednostki edukacyjne i pracodawców do określania poziomu opanowania języka obcego. Została opracowana w latach 1989-1996 w ramach projektu "Language Learning for European Citizenship". W listopadzie 2001 r. Rada [...]

2018-02-22T11:44:50+02:00