Rosnący poziom stresu wśród pracowników i niska zdolność radzenia sobie z nim stała się jednym z największych problemów XXI wieku. Z roku na rok staje się on coraz poważniejszym problemem. Ta cicha choroba powoli zabija wielu pracowników, ponieważ bezpośrednio wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne przyczyniając się m.in. do chorób układu krążenia, raka czy depresji.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Harvard School of Public Health wykazało, że globalne straty ekonomiczne spowodowane zaburzeniami psychicznymi wyniosą 16,3 biliona USD w latach 2011–2030.

Absencja w pracy

Zrealizowane przez CIPD i Simplyhealth coroczne badanie „Health and Well-Being at Work”, w którym wzięło udział 1078 osób z działów HR i L&D, wykazało, że stres jest coraz większym problemem w miejscach pracy w Wielkiej Brytanii. Prawie dwie piąte firm (37%) odnotowało wzrost absencji pracowników spowodowanej stresem. Według ankietowanych jego głównymi przyczynami były nadmierne obciążenie pracą (62% głosów) i styl zarządzania w firmie (43% wzrost o 11% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Badanie wykazało również rosnący trend, który wiąże się ze stresem – 83% ankietowanych zauważyło wzrost prezentyzmu (obecność w pracy pomimo choroby), a prawie dwie trzecie (63%) zwróciło uwagę na fakt występowania zjawiska nazywanego „leaveism”, czyli wykonywania swoich obowiązków podczas urlopu wypoczynkowego.

Trendy te wyrządzają poważne szkody firmom. Według badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review prezentyzm i absentyzm kosztują amerykańskie firmy 150 miliardów dolarów rocznie.

Stres nie omija HRowców

Badanie przeprowadzone przez HR Magazine we współpracy z APeopleBuisiness, w którym wzięło udział 170 HRowców, pokazało, że prezentyzm (definiowanym jako osoba obecna w pracy, ale wykonująca swoje obowiązki poniżej swojej normalnej wydajności) powoduje 1,5 mln funtów strat rocznie. Główną przyczynami jego występowania, na wszystkich szczeblach zaszeregowania, jest stres związany z nadmierną liczbą obowiązków (wg 45% respondentów), niedokładnym opisem stanowiska (40%), nieuzasadnionymi oczekiwaniami (35%) oraz, jeśli chodzi o stresory życiowe, pieniędzmi (30%). Dodatkowo prawie 50% ankietowanych HRowców przyznało, że pracodawca oczekuje od nich pracy po godzinach, przy czym 25% z nich bardzo często pracuje ponad normę.

Poważne zagrożenie dla kobiet

Badanie przeprowadzone przez University of London pokazuje, że długie godziny pracy w biurze nie mają takiego samego wpływu na wszystkich pracowników. Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej we współpracy z Queen Mary University, kobiety, które pracują ponad 55 godzin tygodniowo, są bardziej narażone na depresję niż mężczyźni. Ankieta przeprowadzona wśród 20000 pracowników z Wielkiej Brytanii wykazała, że kobiety, wyrabiające dużo nadgodzin, miały o 7,3% więcej objawów depresyjnych niż te, które pracowały w standardowych godzinach. Z kolei praca w weekendy wiąże się z większym ryzykiem depresji niezależnie od płci.

Jak rozpoznać czy Twój zespół jest zestresowany?

Nie zawsze oczywiste jest, że członek zespołu boryka się z nadmiernym stresem. Oto niektóre z kluczowych sygnałów, na które należy zwrócić uwagę:

  • Utrata pewności siebie, niezdecydowanie i zapominanie
  • Drażliwość lub kłótliwość
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Chroniczne zmęczenie lub złe samopoczucie
  • Utrata humoru i wycofywanie się

Jak radzić sobie ze stresem w zespole?

Stres jest naturalną reakcją organizmu, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Dopiero jego nadmierny poziom, który zakłóca nasze życie, staje się problemem. Wg coacha Ieltxu Ispizua „kontrolowany stres jest niezbędny do wykonywania pracy lepiej. Powoduje on, że pracownicy opuszczają swoją strefę komfortu, dzięki czemu stają się lepszymi profesjonalistami i ludźmi”.

Dlatego ważne jest, aby menedżerowie mieli więcej cotygodniowych spotkań z każdym  pracownikiem indywidualnie, jak również z całym zespołem. Istotne jest, aby najpierw uzyskać informacje zwrotne od każdego podwładnego, aby poznać aktualną sytuację, a następnie odpowiednio reagować ustalając priorytety działań. Kluczowa do sukcesu jest komunikacja w zespole, aby każdy z jego członków znał oczekiwania menedżera, a także dostawał bieżący feedback. Nie mniej istotne jest, aby każdy z menedżerów liniowych wiedział, jak ustalać priorytety w zależności od obciążenia pracą.

Nawyki, takie jak zadawanie pytań, nie przesądzanie, słuchanie i obserwowanie, próba zrozumienia naszych kolegów przed podjęciem decyzji, mają podstawowe znaczenie dla wzajemnego zrozumienia między wszystkimi uczestnikami zespołów.

Nawyki takie jak zimny prysznic, medytacja, prowadzenie pisemnej kontroli nad naszymi zadaniami, ćwiczenia fizyczne i odpowiedni sen to podstawowe filary, których każdy pracownik nie może zaniedbywać. Bez zachowania odpowiedniej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, jesteśmy na przegranej pozycji w walce ze stresem.