Nie tak dawne czasy, kiedy firmy szkoleniowe swoją rolę widziały głównie w zapewnieniu organizacyjnych i technicznych warunków nauki języka obcego, przerzucając na wynajętych lektorów pełną odpowiedzialność za sam proces nauczania, należą już do przeszłości. W ostatnich latach, w wyniku rosnącego zainteresowania poprawą jakości nauczania języków na wszystkich poziomach, coraz większe znaczenie mają doskonalenie zawodowe i szkolenia INSET (In-service Development and Training), za które odpowiedzialny jest pion metodyczny. Koncepcja INSET odnosi się do praktyk edukacyjnych i zawodowych oferowanych i inicjowanych przez szkołę językową w odniesieniu do własnego personelu. Takie szkolenia, w dążeniu do poprawy jakości nauczania języków, mają na celu przegląd i odświeżenie horyzontów i praktyk nauczycieli w ich zawodowym postępowaniu.

Metodyk pomaga

Funkcją metodyka jest pomoc w rozwijaniu profesjonalnego warsztatu i nieustannym samodoskonaleniu. Istnieje ciągła potrzeba, wśród czynnych zawodowo lektorów, aby być na bieżąco z szybko rozwijającymi się pedagogicznymi zasadami nauczania. Metodyk służy jako pomost między nauczycielami a wiedzą generowaną w dziedzinie nauk edukacyjnych.

Potrzeba ta jest również związana ze zmieniającymi się postawami słuchaczy. Jedna z takich zmian dotyczy umiejętności, które uczniowie muszą posiadać poza klasą. Dzisiaj przyswajanie wiedzy językowej nie ogranicza się do sali wykładowej. Dzięki obecności wielu źródeł wiedzy  oraz dostępności mediów obcojęzycznych, zwłaszcza dzięki internetowi, możliwe sposoby uczenia się są bardzo zróżnicowane. Taka ewolucja dyktuje przekształcenie umiejętności lektora, aby móc dostosować proces nauki w taki sposób, aby wykorzystać to, co jest dostępne poza klasą. Wiedza w tym zakresie wyniesiona nawet ze specjalistycznych studiów dezaktualizuje się niezwykle szybko.

Metodyk wspiera

Kolejną rolą metodyka w firmie jest stworzenie systemu wsparcia dla lektorów, obejmującego różne praktyki współpracy, takie jak mentoring. Możliwości rozwoju wzrastają, gdy lektorzy są natychmiast wspierani w pokonywaniu wyzwań kontekstowych, takich jak presja czasu, obciążenie pracą, a także spadek motywacji, co zdarza się w każdym zawodzie.

Metodyk decyduje

Metodyk ma również decydujący wpływ na kształtowanie programów, dobór podręczników itp. Konkretny cel programu determinuje rodzaj wykorzystywanych działań lub strategii zastosowanych w jego realizacji. Klienci firmy szkoleniowej mają przecież bardzo zróżnicowane potrzeby. Czemu innemu służy szkolenie pracowników call-center, a czemu innemu – indywidualne lekcje dla menedżera wyższego szczebla. Stosowanie w tych przypadkach jednego szablonu po prostu mija się z celem.

Mówiąc najkrócej, metodyk pomaga lektorom wykorzystywać ich istniejącą wiedzę i doświadczenia oraz w rozwijaniu nowych umiejętności oraz zapewnia zgodność procesów nauczania z jak najwyższymi standardami. Jego rola w firmie szkoleniowej jest dziś nie do zastąpienia i nie do przecenienia.