Nowatorstwo, pionierstwo, prekursorstwo, nowoczesność, awangardowość, postępowość, odkrywczość, wynalazczość to według słownika synonimy słowa innowacyjność. Organizacje chcą być pierwsze i unikalne, w jak największej liczbie obszarów, aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Oznacza to stałe poszukiwanie sposobów na budowanie i wzmacnianie kultury innowacyjności.

Warto jednak poznać również krótkoterminowe inicjatywy, które umożliwiają wypracowanie nowatorskich rozwiązań. Proponujemy  przyjrzeć się przede wszystkim czterem modnym obecnie podejściom.

Hakaton (ang. hackathon)

Słowo „hakaton” pochodzi od angielskich słów oznaczających hakowanie i maraton. Pierwszy raz zostało użyte w latach 90. XX wieku.

Hakaton z założenia to wydarzenie skierowane głównie do programistów, ale obecnie również do innych osób związanych z rozwojem oprogramowania (np. grafików, project managerów, projektantów interfejsów), które mają za zadanie rozwiązanie określonego problemu. Hackaton trwa zwykle 1-3 dni i rozpoczyna się od przedstawieniu formuły spotkania i specyfikacji problemu. Następnie uczestnicy proponują swoje pomysły oraz tworzą zespoły na podstawie własnych preferencji oraz kompetencji. Kolejnym krok to już praca nad wybranym projektem. Na zakończenie hakatonu każdy zespół przedstawia wyniki swojej pracy, które oceniane są przez wybranych wcześniej sędziów.

Obecnie hakatony stały się synonimem rozwijania nowych technologii i znajdowania obszarów innowacji.

Skunk Works

Termin Skunk Works został pierwszy raz użyty jako oficjalny pseudonim dla Zaawansowanych Programów Rozwojowych (Advanced Development Programs-ADP) koncernu Lockheed Martin odpowiedzialnego za realizację wielu ważnych projektów lotniczych m. in. U-2, SR-71 oraz F-117. Nazwa Skunk Works pochodzi z amerykańskiego komiksu „Li’l Abner” (gdzie pojawia się fabryka Skonk Work) i przyjęła się w firmie, gdyż projekt rozwojowy P-80 Shooting Star realizowany był w cuchnącej fabryce plastiku.

Obecnie termin ten określa autonomiczną grupę działającą wewnątrz dużej organizacji, pracującą nad zaawansowanymi lub tajnymi projektami. Kluczowym elementem innowacyjnego działania Skunk Works jest praca nieskrępowana przez biurokratyczne procesy organizacyjne.

Open Innovation

Jest to koncepcja spopularyzowana przez profesora Henriego Chesbrougha z Uniwersytetu w Berkeley. Zgodnie z tym podejściem firmy nie powinny korzystać wyłącznie z wyników własnych prac badawczo-rozwojowych, lecz opierać się również na zewnętrznych źródłach innowacji poprzez budowanie sieci kontaktów i współpracę z innymi podmiotami (np.: instytucje badawcze, dostawcy, użytkownicy, klienci, a nawet konkurenci). Organizacje działające na zasadach open innovation muszą także udostępniać swoje wynalazki, których nie wykorzystują (np.: na zasadzie sprzedaży licencji czy tworzenia konsorcjum).

Przed II wojną światową dominowało podejście closed innovation, gdyż większość innowacyjnych firm robiła wszystko, aby utrzymać swoje odkrycia w ścisłej tajemnicy i nie podejmowała żadnych działań w kierunku pozyskiwania informacji spoza swoich ośrodków badawczo-rozwojowych. Jednakże w związku ze zjawiskiem dyfuzji wiedzy paradygmat ten uległ zmianie, a obecnie wiele firm (szczególnie w obszarze nowych technologii) przyjmuje podejście open innovation.

Lab Environment

Nazwa Lab Environment pochodzi od angielskiego laboratory environment (środowisko laboratoryjne). Jest to przestrzeń do współpracy i tworzenia innowacji, gdzie innowatorzy przyswajają nowe informacje i opinie, które mogą pomóc w rozwoju ich pomysłów. Lab Environment to również miejsce, gdzie autorzy ciekawych koncepcji mogą otrzymać regularne wsparcie np. w postaci mentoringu. Ważnym elementem tej inicjatywy jest zapewnienie różnorodności (np. pod względem płci, narodowości, branży) i stałej wymiany myśli.

Warto podejmować powyższe inicjatywy wspierające tworzenie innowacyjnych rozwiązań, jednak kluczowe jest przede wszystkim ich wdrożenie i utrzymanie w organizacji.