„Kurs językowy powinien być nowatorski i wykorzystywać innowacyjne narzędzia podczas nauki. Lektorzy muszą inspirować uczestników. Zajęcia powinny być angażujące i ciekawe. Zależy nam, żeby firma szkoleniowa skutecznie zmotywowała naszych pracowników do nauki języka obcego” – to tylko kilka z najważniejszych oczekiwań, jakimi kierują się działy HR przy wyborze dostawcy szkoleń językowych dla pracowników.

Rynek szkoleń językowych cały czas rozwija się dynamicznie. Wciąż jedną z najpopularniejszych form nauki są kursy stacjonarne, które często, dla unowocześnienia ich formy i zwiększenia efektywności, uzupełniane są modułami
e-learningowymi. Mimo to, pracownicy mają coraz mniejszą motywację, aby regularnie uczestniczyć w zajęciach. Dlatego też niezwykłym zainteresowaniem przedsiębiorców i osób indywidualnych cieszy się grywalizacja, którą magazyn Harvard Business Review umieścił na pierwszym miejscu wśród trendów wartych uwagi.

Ideą grywalizacji jest motywowanie i zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wprowadzenie mechanizmów stosowanych w grach fabularnych i komputerowych tj. punkty, rankingi, poziomy zaawansowania itd. Wykorzystanie elementów znanych ze sfery rozrywki w codziennych zadaniach czy programach rozwojowych, sprawia, że stają się one ciekawymi wyzwaniami dla uczestników . Dzięki temu pracownicy dążą do realizacji celu poprzez rywalizację z innymi lub samym sobą. Pozwala to również na zmianę postrzegania zwykłych czynności, zamiast przykrym obowiązkiem stają się one zabawą, współzawodnictwem, jak również integracją dla  „zawodników”.

Grywalizacja w nauce języków obcych

Szkolenia językowe są jednym z obszarów, który można zgamifikować, aby podnieść ich efektywność i motywację pracowników do nauki. Elementy gier znajdują zastosowanie zarówno jako element tradycyjnego kursu (najprostszymi rozwiązaniami są zdobywanie „leveli”, czyli osiąganie kolejnych poziomów w skali CEFR i wprowadzenie punktacji np. za obecność na zajęciach, wykonywanie zadań domowych czy osiągnięcie określonego wyniku na teście) ,  jak i jako oddzielne programy rozwojowe.

Wprowadzenie grywalizacji, niejako w oderwaniu od regularnych spotkań z lektorem, daje możliwość stworzenia wyjątkowego programu np. w formie poligonu umiejętności. W takim przypadku zajęcia mogą być zaprojektowane tak, aby umożliwiać jednoczesną naukę języków obcych oraz rozwój kompetencji miękkich. Uczestnicy podczas interaktywnych warsztatów mają możliwość wziąć udział w scenkach i symulacjach pozwalających im na zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Dzięki wykorzystaniu autentycznych materiałów i skryptów, pracownicy używają słownictwa i zwrotów wykorzystywanych na co dzień w środowisku biznesowym. Dodatkową korzyścią jest zdobycie pewność siebie i swobody w posługiwaniu się językiem obcym w realnych sytuacjach zawodowych.

Prestiżowy program rozwojowy

Realizacja gry w korporacji to doskonałe wsparcie działań związanych z budowaniem wizerunku firmy i wdrażaniem strategii employer branding. Osiągnięcie tego jest możliwe, dzięki właściwemu zaplanowaniu komunikacji na każdym etapie realizacji programu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych organizacji.

Wdrożenie kursu z elementami grywalizacji powinno rozpocząć się spotkaniem inauguracyjnym tzw. „Kick Off Meeting”, którego celem jest przedstawienie założeń gry, jej zasad oraz integracja osób biorących w niej udział.

Od momentu przystąpienia do programu osoby biorące w nim udział zdobywają punkty w różnych kategoriach. System motywacyjny premiuje uczestnictwo, zaangażowanie oraz przyrost wiedzy. Każdy z tych elementów wpływa na finalny wynik.  Wszyscy uczestnicy powinni mieć możliwość śledzenia swoich wyników i sprawdzenia zajmowanego miejsca w rankingu ogólnym, co obecnie najczęściej jest realizowane z wykorzystywaniem różnego rodzaju platform internetowych. Osoba, która wykaże się największym zaangażowaniem w rozwój swoich kompetencji językowych, a tym samym uzyska najlepszą punktację za aktywności i przyrost wiedzy jest zwycięzcą całej gry.

Na zakończenie programu najczęściej organizowana jest dla wszystkich uczestników uroczysta gala podsumowująca wszystkie działania, podczas której następuje wręczenie nagród, jeżeli takie były przewidziane, i certyfikatów poświadczających udział w kursie.

Nagrody

Oprócz odpowiednio dobranych tematów i ciekawej formuły zajęć, to co zwiększa zaangażowanie  uczestników, to oczywiście zaplanowanie atrakcyjnych „bonusów” na koniec programu. Możliwości jest bardzo dużo. Najczęściej jednak jest to możliwość wzięcia udziału w indywidualnym kursie językowym, dowolnie wybranym szkoleniu, czy wyjazd za granicę. Dość popularnym rozwiązaniem są również nagrody finansowe, czyli różnej wysokości premie dla osoby/osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w grze.

Podsumowując, wprowadzenie kursów językowych z elementami grywalizacji daje firmom możliwość podniesienia zaangażowania pracowników i rozwijania ich kompetencji, a jednocześnie wzmacnia pozytywny wizerunek pracodawcy wśród osób zatrudnionych, jak również w szerszej perspektywie staje się jednym z elementów employer brandingu.