28 września tego roku mieliśmy ogromną przyjemność organizować drugą edycję Warsztatu Inspiracji dla przedstawicieli działów HR. Tym razem gościliśmy dwóch ekspertów, którzy prezentowali zupełnie różne tematy. Łączyło ich jednak warsztatowe podejście do zajęć i chęć dzielenia się swoją wiedzą w interesujący sposób.

Od „Rapport-based approach” do „Verbal Business Card”

Pierwszym prelegentem był Richard Horton – Brytyjczyk, lektor i trener z ponad 10-letnim doświadczeniem, który od ponad 11 lat mieszka w Polsce.

Jako osoba znana z efektywnego budowania relacji z otaczającymi go ludźmi (co można było zweryfikować w czasie przerw), Richard przedstawił swoje ulubione podejście do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Mowa o Rapport-based approach, czyli narzędziu służącemu do rozwoju dobrych relacji międzyludzkich pomiędzy współpracownikami w celu zwiększenia efektywności komunikacji i wartości dodanej dla organizacji. Warto podkreślić, iż Richard wyznaje zasadę, że w Human Resources nacisk należy kłaść raczej na słowo “human” ­ludzki, niż “resources” ­zasoby. Rozwijanie pozytywnych relacji to klucz do sukcesu każdego działu HR i nie chodzi tu jedynie o dobro pracowników, ale również jak przekłada się ono na skuteczne funkcjonowanie organizacji.

Richard przedstawił i opisał na przykładach trzy najważniejsze aspekty budowania silnych relacji międzyludzkich, które mogą przyczynić się do pozytywnej zmiany w zakresie produktywności, morale i zaangażowania pracowników, czyli:

  • „be interested and interesting”
  • „be human and approachable”
  • „go the extra mile”

Uczestnicy dowiedzieli się, jak personalizacja kontaktów wiąże się ze strategią inwestycji w kapitał ludzki oraz jak rozwijać kulturę szczerości i przystępności.

Richard podkreślał, że „podejście relacyjne” pomaga również zrozumieć, jak ważny jest odpowiednio prowadzony „small talk” oraz budowanie pierwszego wrażenia, szczególnie w kontekście tworzenia profesjonalnej sieci kontaktów. Dlatego też uczestnicy warsztatu mieli możliwość w ramach ćwiczeń zbudować własną „Verbal Business Card”, która umożliwiła im prowadzenie networkingu w języku angielskim.

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o Richardzie i Rapport-based approach, zapraszamy do zapoznania się z jego artykułem „It’s all about people!” w naszej rubryce „Pasja, rozwój, inspiracje” (kliknij).

Coaching w myśl filozofii Kaizen

 

Druga część warsztatu należała do Łukasza Wieczorka – trenera, coacha, konsultanta, doradcy zawodowego z ponad 14-letnim doświadczeniem. Jako ekspert, który szerzy ideę coachingu w Polsce już od 2008 roku, mógł on podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie.

Jednakże najwięcej zaciekawienia uczestników wzbudziła możliwość zastosowania koncepcji Kaizen w pracy coachingowej.

Aby łatwiej można było zrozumieć tę relacje, Łukasz zaczął swoje wystąpienie od kwestii wyjaśniania pojęć często mylonych i związanych z filozofią ciągłego ulepszania oraz zmian na lepsze czyli: Kaizen, Lean oraz Six Sigma.

Omówienia wszystkich terminów zostały wsparte odpowiednimi przykładami i metaforami. Ponadto Łukasz wyjaśniał kolejno pojęcia podając charakterystyczne, opisujące je hasła i przybliżony czas trwania każdego z kryjących się pod nimi procesów. A zatem:

  • Kaizen to „zapobiegaj powtarzającym się problemom” (max. tydzień)
  • Lean to „pozbądź się niepotrzebnego” (tydzień do miesiąca analiz + wdrożenie)
  • Six Sigma to „ograniczaj zmienne” / ”diabeł tkwi w szczegółach” (tygodnie analiz + wiele miesięcy wdrożenie)

Kolejnym ważnym etapem warsztatu było omówienie Koła Deminga i korzyści jakie niesie ze sobą jego zastosowanie do opisu uczenia się ludzi dorosłych, zamiast bardziej popularnego Cyklu Kolba. Było to dobre wprowadzenie do rozmowy na temat istoty coachingu. Łukasz przedstawił uczestnikom inspirującą historię Sir Johna Harveya Jonesa CEO firmy ICI, którego uważa się za jednego z pionierów podejścia coachingowego i poparł ją wzbudzającymi refleksję cytatami:

„…Whenever my managers came to me with the problems, I never gave them the answer…”

„…Whenever I made that mistake and gave them my answer, all I did was creating a new problem…”

                                                                                                        Sir John Harvey Jones, CEO ICI

Następnie została omówiona definicja, 4 filary i rodzaje coachingu, przebieg procesu, wykorzystywane narzędzia oraz wyniki badań dot. jego efektywności.

Na zakończenie Łukasz wprowadził narzędzie Coaching Circle (oparte o filozofię Kaizen), które poprzez zastosowanie 6 jasno określonych kroków umożliwia wypracowanie efektywnych rozwiązań w ramach konkretnego, wąskiego i dobrze zdefiniowanego problemu. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzić użyteczność Coaching Circle w ramach ćwiczenia z superwizją „Masterclass”. Ponadto każdy otrzymał materiały dokładnie opisujące narzędzie wraz ze wskazówkami, co do jego skutecznego wykorzystania.

O Łukaszu możecie Państwo dowiedzieć się więcej zaglądając do naszej rubryki „Pasja, rozwój, inspiracje” i zapoznając się z artykułem „Pasje a pokolenia – 6 najważniejszych powodów, dla których warto mieć pasję” (kliknij).

Na koniec, jako zespół redakcyjny HR First Magazine chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom i prelegentom oraz zachęcić Państwa do brania udziału w kolejnych Warsztatach Inspiracji. Naprawdę warto!