Książka Davida Allena „Getting Things Done czyli sztuka bezstresowej efektywności” w Polsce została po raz pierwszy wydana w 2006 roku, czyli 5 lat po swojej amerykańskiej premierze. Allen jako ekspert i doradca biznesowy ds. produktywności opisał w niej opracowaną przez siebie metodę organizacji pracy nazwaną Getting Things Done czyli GTD.

Autor podkreśla, iż czytając jego książkę czytelnik pozna sposoby działania umożliwiające pełne kontrolowanie zarządzania samym sobą na każdym poziomie i w każdym momencie oraz  pozwalające skoncentrować się na życzenie w 100% na realizowanej czynności.

Trzynaście rozdziałów tej publikacji zostało podzielonych na trzy główne części. Pierwsza nosząca tytuł „Sztuka skutecznego realizowania zadań” opisuje nową, skomplikowaną rzeczywistość, w której przyszło nam obecnie żyć oraz wynikające z tej sytuacji problemy związane z organizacją działań zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. W tej części Allen wprowadza również nowe narzędzie, czyli pięcioetapowy proces zarządzania strumieniem zadań (gromadzenie, analiza, porządkowanie, przegląd i wykonanie) oraz kreatywny sposób przygotowywania się do realizacji danego projektu (w oparciu o pięcioetapową technikę naturalnego planowania). Podkreśla on również jak ważne jest łączenie myślenia horyzontalnego oraz wertykalnego i opisuje oba te podejścia.

W części drugiej „Nauka sztuki bezstresowej efektywności” autor odnosi się do sposobów przygotowywania się do wdrażania proponowanych przez niego metod organizacji zadań. Opisuje zarówno kwestie uporządkowania i wyposażenia miejsca pracy w niezbędne narzędzia, jak i zabezpieczenia odpowiedniego czasu na implementację GTD. Następnie przechodzi do sedna, czyli prowadzi czytelnika krok po kroku przez każdy etap zarządzania strumieniem zadań omawiając bardzo dokładnie wszystkie powiązane z nimi zagadnienia.

Natomiast w ostatniej części „Efekty przestrzegania podstawowych zasad” Allen opisuje korzyści wynikające z wdrożenia w życie nawyków związanych z zastosowaniem metody GTD w praktyce, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. A warto podkreślić, iż lista pozytywnych konsekwencji skutecznego zarządzania strumieniem zadań jest długa i przekonująca.

Podsumowując „Getting Things Done czyli sztuka bezstresowej efektywności” to dobrze napisana i zredagowana książka, w której autor poprzez narrację będącą formą dialogu prowadzi czytelnika w przyjemny sposób przez kolejne etapy wdrażania metody GTD. Ponadto struktura publikacji jest podzielona w bardzo przejrzysty i logiczny sposób na części, rozdziały oraz podrozdziały, co umożliwia lepsze zapamiętywanie, a następnie wracanie do przeczytanego materiału. Czytanie i utrwalanie materiału wspierają również wykresy, liczne wypunktowane listy, a także cytaty i najważniejsze fragmenty tekstu, które zostały wyodrębnione i przytoczone na brzegu strony.

Nawet jeśli czytelnik nie miałby ochoty zdecydować się na wdrożenie tej wyjątkowo skutecznej metody organizacji zadań, to polecamy książkę Allena, jako przyjemną lekturę na jesienne wieczory, a przede wszystkim źródło ciekawych inspiracji i rozważań na temat efektywności osobistej.