Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników

Książka „Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników” autorstwa  Kena Blancharda, Johna P. Carlosa i Alana Randolpha jest dostępna na międzynarodowym rynku wydawniczym już kilkanaście lat i w związku z tematem, który porusza, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego też w tym numerze chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z tą krótką i ciekawą pozycją lub do ponownego jej przejrzenia.

Blanchard, Carlos i Randolph jako badacze i praktycy zarządzania bardzo dobrze zdefiniowali uniwersalne problemy, z którymi borykają się menedżerowie na całym świecie: nawyk zarządzania w dyrektywny sposób niezależnie od sytuacji, brak samodzielnych i odpowiedzialnych pracowników, spadek motywacji i zaangażowania zespołów etc.

Odpowiedzią na wymienione wyzwania (i wiele innych) jest według autorów empowerment, czyli proces upełnomocniania pracowników, który w książce zostaje przedstawiony w interesującej formie poprzez historię menedżera Michaela Hobbsa.

Czytelnik wraz z głównym bohaterem poznaje Sandy Fitzwilliam i jej „doskonale zmotywowanych pracowników zachowujących się tak, jakby firma należała do nich”. To właśnie spotkania z nimi i opowieści o doświadczeniach związanych z wdrażaniem empowermentu pozwalają zrozumieć istotę tego procesu.

Autorzy skupiają się w książce na przedstawieniu trzech kluczowych zasad, których wdrożenie w organizacji umożliwia prawdziwe upełnomocnienie pracowników: dziel się z każdym szczegółowymi informacjami, stwórz autonomię poprzez wyznaczanie granic oraz zastąp strukturę hierarchiczną autonomicznymi zespołami. Wszystkie wymienione reguły zostały omówione i opisane na odpowiednich przykładach. Oczywiście nie można ich traktować jako jedynych warunków efektywnego implementowania empowermentu w organizacji, ale na pewno stanowią świetny punkt wyjścia do refleksji i działań w tym obszarze. Na pewno dzięki tej pozycji wielu menedżerów może dostrzec popełniane przez siebie błędy i inaczej spojrzeć na zarządzanie.

„Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników” to lekko napisana książka oparta na organizacyjnym case study opisanym w formie dialogów uzupełnionych narracją. Oczywiście wielu przytoczonym w tej pozycji rozmowom można zarzucić małą naturalność, czasami graniczącą z pewną naiwnością, ale wiedząc jaki cel przyświecał autorom, czytelnik może przymknąć oko na te niedociągnięcia.

Ogromną zaletą tej pozycji wydawniczej są rysunki, tabele i wyszczególnione inną czcionką najważniejsze cytaty, które pozwalają uporządkować i podsumować zdobywaną wiedzę, a także umożliwiają znalezienie odpowiednich fragmentów, gdy wracamy do tekstu po jakimś czasie.