Istnieje opinia, że nauka języka obcego oparta stricte na tłumaczeniu „z obcego na nasze” i odwrotnie, tak szeroko propagowana jeszcze w latach 60-tych zeszłego wieku, odeszła już do lamusa i została zastąpiona nowymi, bardziej efektywnymi metodami. Tak, to prawda. Nowe techniki bazujące na tzw. total immersion („całkowite zanurzenie”), nie pozostawiają miejsca na użycie języka rodzimego w procesie dydaktycznym. Tym sposobem, słuchacz nabywa umiejętność przekazywania swoich myśli i stosowania konstrukcji gramatyczno-leksykalnych, jakie są charakterystyczne dla nabywanego języka obcego. Ale czy osoba ucząca się tą metodą ma pewność co do precyzyjności swojej wypowiedzi? W przypadku języka ogólnego, istnieje wiele sposobów na wyrażenie swoich myśli, czasem stosując opisy lub słownictwo zbliżone znaczeniowo. Natomiast, jeśli chcemy swobodnie komunikować się w środowisku prawniczym, medycznym, technicznym czy też biznesowym konieczne jest użycie precyzyjnych struktur i specjalistycznego słownictwa branżowego. Nie ma tu miejsca na wyrażanie się „opisowo” lub innymi słowami.

Naprzeciw takiemu wyzwaniu, a więc zebraniu słownictwa branżowego z zakresu biznesu i przygotowaniu odpowiednich ćwiczeń, wyszło dwoje autorów – Magdalena Fijak i Filip Radej, którzy nakładem wydawnictwa Preston Publishing wydali praktyczny kurs mówienia językiem biznesu „Angielski w tłumaczeniach”. Już na wstępie należy podkreślić, że nie jest to typowy podręcznik, który mógłby być wiodącym lub jedynym materiałem dydaktycznym podczas zajęć. Jego funkcją jest raczej uzupełnienie i utrwalenie znajomości słownictwa, frazeologii i struktur gramatycznych używanym zarówno w mówionym, jak i pisanym języku biznesowym. Zatem ci, którzy uczestniczą w spotkaniach, czytają lub wysyłają korespondencję biurową, a mimo to nadal potrzebują rozszerzenia i utrwalenia słownictwa oraz struktur językowych, z pewnością zainteresują się tą pozycją wydawniczą.

Całość prezentowanego kursu stanowi seria trzech książek o różnym poziomie zaawansowania, począwszy od początkującego (A1-A2), poprzez średnio-zaawansowany (B1-B2), aż do zaawansowanego (C1-C2). Każda z wymienionych części zawiera ponad 30 rozdziałów skupionych na konkretnym temacie. Dodatkowo publikacja uzupełniona jest o płytę CD z nagraniami do całego kursu. I tak na przykład w części 2 możemy znaleźć ćwiczenia rozwijające znajomość słownictwa i frazeologii z zakresu m.in.: zarządzania, produkcji, zasobów ludzkich, prezentacji czy też rozmów telefonicznych. Autorzy wyselekcjonowali i zaprezentowali te zwroty, które rzeczywiście są najczęściej używanymi w środowisku biznesowym. Poniżej prezentowanego słownictwa znajduje się lista zdań do tłumaczenia, które zawierają całą ćwiczoną w danym rozdziale terminologię. Na kolejnej stronie zaprezentowano odpowiedzi wraz ze wskazówkami zawierającymi dodatkowe wyrażenia i synonimy, porównania wyrazów bliskoznacznych oraz inne ciekawostki językowe. Komentarze te zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, których, dzięki ćwiczeniom, można uniknąć w przyszłości. Kolejne rozdziały wyglądają tak samo pod względem graficznym. Liczba zawartych słów i zwrotów frazeologicznych w każdej sekcji jest wystarczająca, aby uznać, że ich opanowanie pozwoli osobom uczącym się na swobodne „poruszanie się” w danym temacie.

Nasuwa się jednak pytanie, czy taki sztywny i monotonny układ książki nie jest zniechęcający do kontynuowania pracy z kolejnymi rozdziałami. Z pewnością znajdą się takie osoby, dla których taka forma stanie się pretekstem do porzucenia dalszej nauki. Zatem jak najefektywniej wykorzystać proponowaną publikację? Rekomendowany sposób polega na tym , aby osoby samodzielnie rozszerzające swoją wiedzę z zakresu języka biznesu, traktowały podane rozdziały wybiórczo. Skupianie się na tematach, z którymi mamy do czynienia na co dzień, będzie bardziej motywujące i przyniesie wymierne rezultaty widoczne już na kolejnym spotkaniu, prezentacji lub w innej sytuacji biznesowej. Podobne podejście sugerowane jest nauczycielom prowadzącym kurs językowy, którzy z powodzeniem mogą wykorzystać omawianą publikację, jako ciekawe uzupełnienie zajęć z zakresu konkretnego tematu biznesowego.

Niewątpliwym atutem tego kursu jest również możliwość ćwiczenia wymowy, a więc zwrócenie uwagi nie tylko na znaczenie słów i wyrażeń frazeologicznych, ale również artykulację oraz intonację. Dzięki załączonym nagraniom, wykonanym przy współpracy z native speakerami, słuchacz otrzymuje możliwość powtarzania zdań w wersji angielskiej, a tym samym nabierania płynności i poprawności wypowiedzi.

„Angielski w tłumaczeniach” to niewątpliwie wartościowa publikacja na  rynku wydawniczym. Wiele osób z pewnością skorzysta z jej zalet i właśnie dzięki takiej formie nauki, nabędzie płynności i precyzyjności wypowiedzi. I jak zapewnia sam wydawca „dzięki temu podręcznikowi poczynisz duże postępy w zaskakująco krótkim czasie”.