W tym miesiącu chcielibyśmy przypomnieć Państwu „zeszłoroczny hit”, czyli książkę Frederica Laloux „Pracować inaczej”. Jest to pozycja idealna na urlop – „wciągająca”, wzbogacająca intelektualnie, a przede wszystkim skłaniająca do wielu refleksji.

Autor odpowiada na wiele ważnych dla zarządzania pytań: Czy można stworzyć organizację, która korzysta jeszcze bardziej z ludzkiego potencjału? Czy jest to myślenie życzeniowe? A jeśli okaże się, że jest to możliwe, jak wówczas takie organizacje mają wyglądać? W jaki sposób powoływać je do życia? Jak je kształtować?

Pierwsza część książki dotyczy historii ludzkości, w ramach której przeszliśmy kilka kluczowych etapów. Badania wykazały, iż na każdym z nich miał miejsce jakościowy skok w poznawczych, moralnych i psychologicznych możliwościach człowieka w zakresie radzenia sobie ze światem. Jednak naukowcy pomijali fakt, że za każdym razem powstawał również nowy model współpracy, czyli nowy model organizacyjny. Laloux przedstawił ten rozwój poprzez 7 następujących po sobie paradygmatów reprezentowanych przez poszczególne kolory: podczerwony, purpurowy, czerwony,  bursztynowy, pomarańczowy, zielony i turkusowy.

Kolejne części książki poświęcone są właśnie Organizacji Turkusu, czyli modelu firmy, który wyłania się jako efekt ostatniego etapu ludzkich dziejów. Mimo iż ten najnowszy paradygmat autor opisuje nawiązując bezpośrednio lub pośrednio do wielu znanych już od lat koncepcji (m.in. organizmu jako metafory organizacji, agility w rozumieniu elastyczności i szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu, zespołów samodzielnie zarządzanych), to niewątpliwie ogromną zaletą tej publikacji jest kompleksowe ujęcie tematu w oparciu o ciekawe oraz dokładne studia przypadków. Podejście to daje zupełnie nową jakość, a książka staje się swoistym poradnikiem, jak stworzyć i kształtować organizację w pełni czerpiącą z potencjału swoich pracowników.

przeglad_banerStruktura tej publikacji jest dość jasna i przejrzysta, a rysunki oraz tabele są dobrą ilustracją poruszanych przez autora problemów. Jedynym mankamentem może być używany w książce język, który czasami wydaje się zbyt górnolotny i „uduchowiony”  (np.: „Zarówno u góry, jak i u dołu organizacji trwa pogoń zgłodniałego ego za niedosiężnym spełnieniem, a głębsze tęsknoty ludzkich dusz mają coraz mniej szansy na uwzględnienie i zaspokojenie”).

Podsumowując „Pracować inaczej” to bardzo interesująca, spójna pozycja, która przedstawia ewolucję organizacji oraz obfituje we wskazówki, jak zarządzać firmą umożliwiającą pracownikom wykorzystanie wszystkich talentów i odnalezienie sensu wykonywanej pracy.