blender

Blended learning (B-learning), czyli mieszana, hybrydowa lub zintegrowana metoda nauki języków obcych (i nie tylko), znajduje coraz większe rzesze zwolenników. Zanim jednak odpowiemy na pytanie, dlaczego tak się dzieje, skupmy się na meritum – czyli: co z czym mieszamy?

Do kielicha blendera wrzucamy następujące składniki: zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line, lekcje na platformie e-learningowej, szkolenia multimedialne, wideokonferencje, webinary oraz aplikacje do nauki np. słówek. W jakich proporcjach? Dopasowanych do indywidualnych potrzeb słuchacza w ten sposób, aby proces nauki był jak najbardziej efektywny. Dobrych przepisów na blended learning jest więc tyle, ile osób korzystających z tej formy nauki.

Personalizacja

Personalizacja jest jedną z największych zalet blended learning. Do pozostałych możemy zaliczyć m.in.:

  • szybsze nabywanie umiejętności receptywnych (czytania i słuchania), a także umiejętności pisania;
  • bardziej efektywny (spersonalizowany) proces poszerzania zasobu słownictwa i struktur gramatycznych;
  • flipped classroom („odwrócona lekcja”) – słuchacze zapoznają się z nowym materiałem leksykalnym i gramatycznym w trakcie pracy własnej, a zajęcia stacjonarne służą praktycznemu wykorzystaniu nowo nabytej wiedzy w komunikacji ustnej;
  • bardziej efektywne zajęcia z lektorem – konwersacje, na które słuchacze przychodzą przygotowani;
  • mobilność – słuchacz ma dostęp do treści poprzez platformę e-learningową lub aplikację mobilną; może z tych narzędzi korzystać gdzie, kiedy i ile chce;
  • zwiększenie motywacji do pracy – to słuchacz jest w centrum procesu nauki i w dużej mierze sam nim steruje.

B-learning zredefiniowany

Gotowe produkty blended learning dostępne w tej chwili na rynku składają się zwykle z platformy e-learningowej o treściach uporządkowanych wg poziomów i tematów oraz zajęć stacjonarnych o tematyce dopasowanej do lekcji na platformie.

Samo pojęcie blended learning, natomiast, jest ostatnio coraz częściej redefiniowane nie tylko na płaszczyźnie technologicznej, ale również społecznej (szkolenie jako „mieszanka” warsztatów, projektów, dyskusji, mentoringu i coachingu) i organizacyjnej (szkolenie poza ramami organizacji, „mieszanie” kontekstów i środowisk, w których zachodzi proces nauczania).