Agility/agile 

Agility (z ang. zwinność) to obecnie słowo stosowane w wielu obszarach związanych z zarządzaniem w różnych konfiguracjach. Jedną z najpopularniejszą jest business agility, czyli pojęcie rozumiane jako zdolność organizacji (lub szerzej „systemów biznesowych”) do szybkiego reagowania na zmiany.

Agile (z ang. zwinny) to sposób myślenia, filozofia życia, a więc również podejście do zarządzania oparte na hasłach takich jak: otwartość, dostosowywanie się, zaufanie, spójność, wsparcie i uczciwość. W biznesie najczęściej spotykany jest termin agile project management (zwinne zarządzanie projektami), czyli podejście do pracy zespołów projektowych oparte jest na iteracjach zamiast dostosowywania przygotowanych wcześniej planów i harmonogramów. Cel to zapewnienie rozwoju nowych produktów i usług w elastyczny sposób. Koncepcja ta bazuje na wydanym w 2001 roku Agile Manifesto i czerpie wielu obszarach z Lean Management.

Powiązane artykuły:


Autentyczność

2016 to kolejny rok pod hasłem autentyczność. Oznacza to, iż w biznesie wymagana była naturalność, otwartość, uczciwość i „bycie sobą”. Jest to również hasło bezpośrednio związane z zagadnieniem inteligencji emocjonalnej, a przede wszystkim budowaniem samoświadomości. Pracownicy powinni zatem odkryć i wykorzystywać swoje unikalne zasoby, rozwijać potencjał i inwestować w talenty. Menedżer chcący wesprzeć swojego podwładnego w kwestii doskonalenia zawodowego powinien również skupiać się na jego mocnych stronach, a nie obszarach do poprawy.

Autentyczność weszła na dobre do słownika HR na początku XXI wieku w związku z pojawieniem się koncepcji autentycznego przywództwa.

Autentyczny przywódca to lider stale postępujący w zgodzie z własnymi wartościami, które jasno przedstawia otaczającym go osobom oraz skupiający się na etycznym, moralnym i właściwym dla organizacji działaniu. W kontakcie z pracownikami kluczowe są dla niego takie obszary jak: jasna komunikacja, dwustronna informacja zwrotna, dbałość o rozwój zawodowy oraz budowanie pozytywnego środowiska pracy.

Powiązane artykuły:


Big data 

Pojęcie odnoszące się do dużych, różnorodnych, złożonych oraz często zmieniających się zbiorów danych. Głównym wyzwaniem, nadal stojącym przed HR, jest pozyskanie i efektywne wdrożenie odpowiednich narzędzi umożliwiających sprawne gromadzenie, integrowanie i analizowanie pozyskanych informacji.

Powiązane artykuły:


Candidate Experience

Termin Candidate Experience zgodnie z jego angielską nazwą rozumiany jest jako doświadczenia i wrażenia kandydata z całego procesu rekrutacji. Jest to podejście bezpośrednio związane z metodą pracy Design Thinking, które pojawiło się w słowniku HR w związku z szybkim rozwojem Employer Brandingu. CE oznacza, że firmy i rekruterzy muszą przyjrzeć się i ocenić własne procesy rekrutacyjne od początku do końca z perspektywy typowego kandydata. Następnie należy je udoskonalić tak, aby osoba aplikująca odniosła na tyle pozytywne wrażenia w kontakcie z potencjalnym pracodawcą, aby stać się ambasadorem marki.


Design Thinking

Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów, oczekiwań oraz potrzeb użytkowników/odbiorców. W Design Thinking ważne jest eksperymentowanie, budowanie prototypów i testowanie hipotez. Mimo przyglądaniu się procesom z wielu perspektyw, najważniejsze jest jednak zbieranie feedbacku od użytkowników. Zastosowanie tej metody oznacza całkowitą zmianę myślenia jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi. Zamiast zwykłego budowania procesów, pracownicy działów ZZL muszą stać się „projektantami HR”. Metoda Design Thinking zapoczątkowała dwa nowe podejścia w obszarze zarządzania: Candidate Experience i Employee Experience.


Digital natives

Digital natives, iGeneration, pokolenie C (od słowa connected – połączeni) to inne nazwy najmłodszej generacji najczęściej opisywanej jako Z. Pojęcie to w 2001 roku wprowadził Marc Prensky w celu określenia grupy młodych studentów, którzy od dziecka mieli dostęp do komputerów i internetu, co przekładało się na sposób w jaki pozyskiwali i przyswajali wiedzę. Można zatem powiedzieć, iż Digital Natives to pokolenie, któremu dostęp do najnowszej techniki i social mediów ukierunkował sposób myślenia oraz patrzenia na świat.

Ciekawe pojęcia charakteryzujące tę generację to:

FOMO (Fear of missing out) – strach przed „przegapieniem” ważnych informacji, co nie jest trudne w świecie, który atakuje nas ogromną liczbą bodźców.

FOBO (Fear of being offline)/FOLO (Fear of living offline) – lęk przed byciem offline i odczuwanie potrzeby błyskawicznego udostępniania swoich zdjęć lub wpisów pokazujących życie codzienne.

Inline – w odróżnieniu od bycia online lub offline, rozwój technologii mobilnych umożliwił bycie inline, czyli stałe przebywanie w sieci.


Digital work platforms

Digital work platforms nazywane też Online talent platforms to rozwiązania sieciowe umożliwiające freelancerom prezentowanie swoich umiejętności i pozyskanie zleceń. Najbardziej popularne to Upwork.com, Freelancer.com and Fiverr.com, gdzie pracodawcy przedstawiają zadanie lub projekt, o którego realizację walczą użytkownicy składając oferty. Do Digital work platforms zaliczane są też czasem strony internetowe umożliwiające networking zawodowy (np. LinkedIn), jak również aplikacje zrzeszające freelancerów świadczących dany rodzaj usługi (np. Uber).

Powiązane artykuły:


Edutainment

Edutainment to termin powstały z połączenia słów – edukacja (education) i rozrywka (entertainment) oznaczający naukę poprzez zabawę. Najczęściej stosowaną formą przekazywania wiedzy są zatem wszelkiego rodzaju gry, quizy oraz materiały audiowizulane (np. krótkie filmiki). W związku z rozwojem technologicznym i pojawieniem się Digital natives, edutaiment kojarzony jest najczęściej z zastosowaniem najnowocześniejszych środków przekazu i rozwiązań IT.


Employee Experience

Analogicznie do terminu Candidate Experience, można powiedzieć, iż Employee Experience oznacza doświadczenia i wrażenia pracownika z całego procesu pracy w danym miejscu. Ważne są przede wszystkim odczucia zatrudnionej osoby w kontakcie z organizacją zarówno na poziomie fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym oraz aspiracyjnym. Tworzenie EE opiera się na metodzie Design Thinking.

Obecnie coraz częściej spotykamy się również z pojęciem Employee Experience Management, czyli zarządzaniem doświadczeniem pracownika poprzez świadome kreowanie EE, a następnie badanie satysfakcji i zaangażowania zatrudnionych osób.

Powiązane artykuły:


Ekonomia 4.0/Przemysł 4.0

Przemysł 4.0, czyli „Industrie 4.0” to niemiecka wizja rozwoju przemysłu, której celem jest zwiększenie konkurencyjności poprzez tzw. „internet rzeczy”, czyli masowe zastosowanie przedmiotów (np. urządzeń gospodarstwa domowego, pojazdów, budynków) gromadzących i wymieniających dane poprzez sieć.

W związku z tym coraz częściej pojawia się w mediach termin „Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 4.0”,  który podkreśla konieczność przygotowania pracowników do zachodzących zmian. Działy HR powinny uświadamiać pracownikom ich miejsce w środku kolejnej przemysłowej rewolucji i dbać o ich rozwój w kontekście zupełnie nowych zadań i ról.


Gig economy

To termin pochodzący od angielskiego słowa gig, czyli „jednorazowy występ” oznaczający środowisko, w którym organizacje podpisują krótkoterminowe umowy z niezależnymi kontrahentami. Zjawisko to umożliwia firmom pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności na określony czas bez konieczność zatrudnienia na etat. Natomiast freelancerzy w ramach gig economy mogą szukać najciekawszych i najbardziej dochodowych zleceń. Koncepcja ta jest wspierana przez coraz więcej systemowych rozwiązań takich jak np. digital work platforms.

Powiązane artykuły: