Kolejny pierwszy kwartał roku za nami, a zatem nadszedł czas na podsumowanie wszystkich HRowych przepowiedni na 2017.

Przestudiowaliśmy artykuły oraz raporty niezależnych ekspertów ZZL, instytutów badawczych i czasopism biznesowych, aby znaleźć i opisać 5 kluczowych trendów HR 2017.

A oto wyniki naszych poszukiwań.

1. Udoskonalanie i personalizacja Candidate Experience oraz Employee Experience

Angielskie terminy Candidate Experience (CE) i Emploee Experience (EE) rozumiane są zwykle jako wszystkie doświadczenia i wrażenia kandydata/pracownika z całego procesu rekrutacji/pracy. Zarówno CE, jak i EE pojawiły się w słowniku HR w związku z szybkim rozwojem Employer Brandingu, a także wpływem rozprzestrzeniającej się metodyki badań prowadzonych przez wiele organizacji w zakresie Customer Experience. W związku z przenikaniem się w firmach wiedzy z różnych dziedzin, eksperci przepowiadają dalszą integrację i łączenie sił przez działy HR, komunikacji, marketingu, a nawet obsługi klienta w celu udoskonalania procesów związanych z CE i EE.

Ponadto organizacje, wiedząc jak ważna jest różnorodność, powinny tworzyć jak najbardziej elastyczne środowisko pracy, tak aby każdy pracownik mógł budować swoje doświadczenia w jak najbardziej unikatowy i odpowiadający mu sposób. Aby umożliwić personalizację zarówno CE jak i EE kandydaci/pracownicy powinni mieć możliwość wyboru i dostosowywania różnych opcji w oparciu o szyte na miarę rozwiązania IT.

2. Wirtualny rozwój w czasie rzeczywistym

Pojęcie “wspinanie się po szczeblach kariery” przechodzi do lamusa. Jak w przypadku najmłodszych pokoleń mówimy o byciu in-line (czyli stałym przebywaniu w sieci bez rozłączania się), tak w przypadku rozwoju zawodowego pojawia się pojęcie “always-on”. Oznacza to, że HR powinien proponować  takie metody uczenia się, które pozwolą pracownikom doskonalić swoje umiejętności szybko, skutecznie, ad hoc i na ich warunkach. Ponadto, w związku z wynikami badań prowadzonych wśród Zetów i Igreków, firmy muszą poważnie rozważyć tworzenie programów rozwojowych budowanych w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Takie rozwiązanie, oprócz wielu innych zalet, pozwala pracownikom wypełnić luki w doświadczeniach, których nie mają możliwości zdobyć na co dzień.

3.  Przeprojektowywanie organizacji

Większość ekspertów jest zgodna, iż w 2017 roku organizacje będą transformować swoje struktury i podział zadań z myślą o przyszłych wyzwaniach. Najwyższa kadra menedżerska w licznych badaniach wskazuje, że obecnie sposób organizacji pracy i procesów w ich firmach raczej hamuje rozwój niż go przyśpiesza. Ważne jest zatem dalsze budowanie „zwinności” (ang. agility) organizacyjnej, którą należy tworzyć w oparciu o zespoły i jednostki, a nie skomplikowane, wieloszczeblowe struktury. Nowoczesne firmy chcą być „bardziej płaskie” i, z pełną świadomością, przygotowują się do profesjonalnego „przeprojektowania siebie”. Ponadto taka transformacja wiąże się ze wzrostem otwartej i bezpośredniej komunikacji, a przede wszystkim skróceniem dystansu, co zwiększa poziom motywacji oraz zaangażowania najmłodszych pokoleń.

4. Walka o dobrostan pracownika

Organizacje zdały sobie sprawę, iż dobrostan psychiczny, jak i fizyczny, pracowników jest kluczem do ich efektywności i zaangażowania. W 2017 roku eksperci przewidują dalszy rozwój firmowych programów profilaktyki oraz promocji zdrowia, a przede wszystkim wdrażanie aktywności związanych z takimi hasłami jak wellness i mindfulness. Praktyki związane z pracą nad własną uważnością, takie jak ćwiczenia oddechowe, joga czy treningi relaksacyjne, będą coraz szerzej stosowane i lepiej dopasowywane do potrzeb organizacji. Ponadto firmy będą rozszerzać swoją ofertę benefitów sportowych, takich jak dedykowane pracownikom zajęcia fitness, gimnastyka kręgosłupa w godzinach pracy, możliwość skorzystania z korporacyjnej siłowni lub sali gimnastycznej. Oprócz tego działy HR będą poszukiwać coraz bardziej oryginalnych i spersonalizowanych rozwiązań w tym zakresie np. indywidualne konsultacje z dietetykiem lub uprawa roślin jadalnych w biurze.

Ważne są również technologiczne rozwiązania wspierające programy promocji zdrowia, takie jak firmowe aplikacje do mierzenia pulsu, liczby spalanych kalorii etc., umożliwiające zbieranie danych na własnym koncie, a nawet dzielenie się nimi i konkurowanie w ramach organizacji. W 2017 roku platformy well-being będą zapewne rozbudowywane w oparciu o mechanizmy wykorzystywane w zakresie grywalizacji.

5. Continous Candidates jako prowokatorzy zmiany podejścia do zarządzania talentami

Wyniki badań wskazują, iż w Stanach Zjednoczonych średni okres zatrudnienia pracownika u jednego pracodawcy wynosi około 4,6 roku, ale w przypadku Milenialsów spada on nawet do 2 lat. Firmy muszą zatem pogodzić się z tym, że „niewierność” najmłodszych pokoleń nazywanych często continuous candidates (wieczni kandydaci) oraz elastyczność nowych form zatrudnienia sprawiają, iż część utalentowanych pracowników przepływa tylko przez organizację traktując ją jak krótki przystanek na drodze rozwoju. Należy jednak zauważyć, iż dzięki najnowszym technologiom, takim jak platformy networkingowe, różne specjalistyczne aplikacje mobilne czy media społecznościowe, pozyskiwanie talentów to proces zupełnie inny niż kilka lat temu. Pracownikom łatwiej się zaprezentować i zwiększyć swoje możliwości wyboru. Kluczem do sukcesu dla firm w 2017 roku będzie zatem położenie nacisku na budowanie unikalnego EVP, aby zachęcić kandydatów do składania aplikacji, a następnie zastosowanie nowoczesnych narzędzi selekcji, które umożliwią szybki i skuteczny dobór osoby najlepiej dopasowanej do stanowiska oraz organizacji. W tym obszarze, jako metody stosowane w najbliższej przyszłości, eksperci wskazują np. chatboty (inaczej chatterboty lub linguaboty), czyli programy komputerowe, których zadaniem jest zebranie informacji o kandydacie poprzez prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego lub interfejsu tekstowego. Takie rozwiązanie umożliwia firmom wyeliminowanie znienawidzonych przez aplikantów formularzy.

Należy też podkreślić, że kolejnym krokiem dla HR jest przygotowanie procesów i Emploee Experience w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać czas, kiedy pracownik będzie związany z organizacją. Chodzi więc przede wszystkim o zgromadzenie „wyprodukowanej” przez zatrudnione osoby wiedzy oraz stworzenie z nich ambasadorów marki, którzy będą promować firmę nawet po jej opuszczeniu.