Przed takim dylematem stają osoby chcące w sposób szybki i efektywny nabyć sprawność pozwalającą na praktyczne użycie wybranego języka, traktowaną jako podstawowe narzędzie niezbędne do egzystowania w społeczeństwie. W grupie tej znajdą się zarówno ci, którzy dopiero zaczynają naukę w związku z nowymi wyzwaniami zawodowymi, zmianą miejsca zamieszkania czy też nawiązanymi znajomościami, jak również ci, którzy uczą się języka, jak sami określają „całe życie”.  O ile odpowiedź na to pytanie w odniesieniu do osób, które osiągnęły poziom co najmniej zaawansowany lub wyższy jest prosta i wskazuje na zasadność dalszej pracy z native speakerem, o tyle kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o początkujących i średnio zaawansowanych. Skąd ta różnica?

Przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci filologii pracujący jako nauczyciele, posiadają gruntowną wiedzę dotyczącą procesu nauczania, a tym samym znają zasady wdrażania podstaw języka obcego w taki sposób, aby uczeń zbudował sobie solidną bazę gramatyczną i leksykalną do dalszego rozwoju lingwistycznego. Nie chodzi tu o opieranie się stricte o zasady składni w języku ojczystym i szukaniu analogii, ale o rozumienie budowy zdań, użyciu czasów, funkcji językowych itd. Oczywiście znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że do komunikacji nie potrzebne są formułki gramatyczne, a za przykład podadzą dzieci, które nie uczą się jej, a z czasem zaczynają płynnie i poprawnie mówić w języku, który je otacza. Tak, to prawda, ale zwróćmy uwagę na różnice w podejściu do nauki.  Dzieci chłoną wiedzę bezkrytycznie i bez potrzeby wyjaśnień, naśladują w mowie otaczające osoby. Dorośli natomiast nie uczą się z nastawieniem „bo tak ma być”, wręcz przeciwnie, dociekają zasad, szukają podobieństw, różnic i reguł. Zatem, przynajmniej w początkowym stadium nauki, taki zarys budowy danego języka, przedstawiony w sposób uporządkowany i spójny, wywiera  pozytywy wpływ na dalsze etapy nabywania wiedzy i sprawności językowych.

Gramatyka odgrywa znaczącą rolę w budowaniu poprawnych komunikatów, zatem czy native speaker, który często poza umiejętnością konwersacji w swoim ojczystym języku, nie posiada żadnego wykształcenia związanego z nauczaniem, jest w stanie pomóc osobie rozpoczynającej przygodę z językiem obcym? Wielu takich nauczycieli, to przedstawiciele zawodów dalekich od lingwistyki, a ich znajomość teorii gramatyki, w większości przypadków, nie pozwala im na efektywne wyjaśnienie poruszanych zagadnień. Czy powinno ich to dyskwalifikować? Oczywiście, że nie. Wyobraźmy sobie osoby płynnie posługujące się językiem polskim, a pracujące w zawodzie prawnika, księgowego czy też sekretarki. Czy byłyby w stanie przeprowadzić lekcję dla grupy obcokrajowców, wyjaśniając im zasady poprawności gramatycznej i reguły, które mogą zastosować w tworzeniu swoich wypowiedzi? Zakładam, że większość z nich nie podjęłaby się takiego zadania. Natomiast gdyby mieli przeprowadzić konwersację z obcokrajowcami w miarę płynnie władającymi językiem polskim i posiadającymi rozszerzony zasób słownictwa na określony temat, prawdopodobnie nie sprawiłoby im to większego problemu i byliby w stanie pomóc swoim słuchaczom w doborze słownictwa czy formy gramatycznej. Podobnie jest w przypadku większości native speakerów współpracujących ze szkołami językowymi – mogą oni w nieoceniony sposób pomóc uczniom w zbudowaniu płynności wypowiedzi, dywersyfikacji słownictwa, rozumieniu kontekstu, nawet jeśli nie są pedagogami. Ich olbrzymią zaletą jest tzw. wyczucie języka. Tylko rodowity użytkownik może wykazać się takimi umiejętnościami. Zatem uczniowie będący w stanie poprawnie budować wypowiedzi, którym brakuje jednak pełnej płynności i zróżnicowanego słownictwa, mogą bardzo skorzystać z takich zajęć. Może być to dla nich sposób na wypłynięcie na szerokie wody i zbudowanie poczucia, że swobodnie władając językiem w rozmowie z jego rodzimym użytkownikiem, osiągnęli cel, jaki postawili sobie na początku swojej nauki.

Zatem, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, frustracji i zniechęcenia już na samym początku, dajmy szansę specjalistom z przygotowaniem lingwistyczno-metodycznym, którzy wprowadzą nas w temat i przedstawią elementy nowo nabywanego języka, wyjaśnią zasady i zbudują solidne podstawy, na bazie których będziemy mogli rozwijać nasze umiejętności i dążyć do perfekcji pod okiem native speakera.