W warunkach globalizacji biznesu i częstych kontaktów z kontrahentami oraz klientami zagranicznymi zdecydowana większość firm publikujących oferty pracy umieszcza w nich wymóg znajomości języka angielskiego. Według studium IPSOS sporządzonego na zlecenie British Council, taki wymóg pojawia się w 68% ogłoszeń, przy czym w 37% z nich oczekuje się płynności językowej. 42% firm uznaje certyfikaty językowe, co jest kryterium wygodnym i wiarygodnym, ale w 58% przypadków zadanie weryfikacji poziomu deklarowanego przez kandydata w CV spada na barki działu HR. W korporacjach prowadzących praktycznie permanentny proces rekrutacyjny na dużą skalę jest to poważne wyzwanie. Kompetencje językowe sprawdzane są najczęściej metodą bezpośredniej rozmowy (zgodnie z danymi IPSOS decyduje się na to 95% firm), często wspomaganej pisemnymi testami własnej produkcji (44%). Przeprowadzenie interview po angielsku jest czasochłonne, podobnie jak przygotowanie i sprawdzenie testów,  zapewne dlatego też aż 65% respondentów przyznaje, że w praktyce polega raczej na samoocenie kandydata i/lub referencjach z poprzedniego miejsca pracy. Wygląda więc na to, że pomimo poważnego ryzyka, jakie stanowi zatrudnienie pracownika, którego umiejętności nie zostały wcześniej sprawdzone, koszty stosowania przez rekruterów wiarygodnych narzędzi do oceny znajomości języka skłaniają firmy do niebezpiecznych kompromisów. Na szczęście rynek usług językowych zapewnia efektywne rozwiązania wspierające proces rekrutacji i selekcji.

Do najlepiej sprawdzających znajomość języków obcych pod kątem umiejętności przydatnych w środowisku biznesowym należą:

BEC – BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES

INFORMACJE OGÓLNE

BEC to trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu. Odpowiadają one kolejno PET, FCE oraz CAE, natomiast ich treści są osadzone w tematyce korporacyjnej. BEC sprawdza wszystkie umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie oraz znajomość struktur gramatycznych. Kandydat przed podejściem do egzaminu musi zdecydować, na którym z trzech poziomów chciałby się certyfikować.

UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA

Jeżeli kandydat ma certyfikat BEC preliminary na poziomie B1 ­średniozaawansowanym potrafi on:

 • prowadzić krótką telefoniczną rozmowę o sprawach biznesowych,
 • omawiać praktyczne zadania biznesowe, takie jak zamówienia lub odpowiedzi na zapytania klientów,
 • napisać krótki rzeczowy list lub e­mail w sprawach firmowych.

Jeżeli kandydat ma certyfikat BEC Vantage na poziomie B2 – wyższym potrafi on:

 • rozumieć treść raportów i listów biznesowych,
 • wyrażać swoją opinię lub prowadzić dyskusję na temat rzeczowych kwestii,
 • przedstawić krótką prezentację i napisać wstępną ofertę.

Jeżeli kandydat ma certyfikat BEC Higher na poziomie C1 ­ zaawansowanym potrafi on:

 • brać aktywny udział w spotkaniu biznesowym, wyrażać opinie i omawiać punkt widzenia,
 • rozumieć większość korespondencji biznesowej i raportów,
 • pisać szczegółowe oferty i listy.

TELC –­ THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin jest organizowany na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2, a kandydat przed podejściem do testów musi zdecydować, na którym z nich chciałby się certyfikować. Niekwestionowaną zaletą TELC jest fakt, że kładzie nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata. Egzamin ma za zadanie raczej sprawdzić znajomość języka obcego i wyrobienie kompetencji komunikacyjnych potrzebnych w kontaktach  zawodowych i prywatnych, niż testować znajomość gramatyki.

Certyfikaty TELC są adresowane nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, studentów kierunków nie lingwistycznych. Oprócz egzaminów z zakresu ogólnej znajomości języka do dyspozycji kandydatów stworzone zostały również egzaminy specjalistyczne – biznesowy, turystyczno-­hotelarski i techniczny.

Egzamin TELC, w zależności od poziomu zaawansowania,  jest dostępny w aż 11 językach w tym między innymi angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA

Przykładowe praktyczne umiejętności  weryfikowane u zdających to:

 • umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji,
 • umiejętność uchwycenia usłyszanej informacji,
 • umiejętność napisania listu z zapytaniem,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność zastosowania struktur gramatycznych w praktyce.

TOEIC – TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin TOEIC jest podzielony na dwie odrębne części: TOEIC® Speaking and Writing oraz TOEIC® Listening and Reading.

Certyfikat TOEIC sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim praktycznym w pracy, w życiu prywatnym, w podróży, przeznaczony głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo i poszukujących pracy oraz dla osób wchodzących na rynek pracy chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe.

Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu zaawansowania przed jego rozpoczęciem. Stopień znajomości języka określany jest na podstawie  liczby punktów, którą otrzymał zdający. Po egzaminie możliwe jest dołączenie podlinkowanego logo TOEIC wraz z uzyskanym wynikiem do swojego CV. Osoba rekrutująca, klikając w hiperłącze, zostanie automatycznie przekierowana do Tabeli Sprawności Językowych, dzięki czemu, bez trudu będzie mogła określić kwalifikacje kandydata. Pomimo, iż TOEIC jest uznawany przez ponad 8000 firm i instytucji na całym świecie, może się zdarzyć, że trafimy na pracodawcę, który o certyfikacie nie słyszał. Załączona do wyniku tabela pomoże mu przekonać się, jakie umiejętności posiada kandydat i czy spełniają one wymagania pracodawcy.

UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA

Poniżej znajdują się przykładowe okoliczności i sytuacje biznesowe, które znalazły swoje odzwierciedlenie w teście w postaci pytań egzaminacyjnych:

 • Rozwój firmy: badania, powstawanie produktu,
 • Finanse i budżet: bankowość, inwestycje, podatki, księgowość, opłaty,
 • Biznes ogólnie: umowy,
 • Własność prywatna i firmowa: usługi gazowe i elektryczne, budowa, specyfikacje, kupno i wynajem,
 • Produkcja: linie montażowe, zarządzanie fabryką, kontrola jakości,
 • Biuro: spotkania zarządu, listy, telefon, fax, e-mail, procedury biurowe etc.,
 • Personel: rekrutacja, zatrudnienie, emerytury, renty, zarobki, awanse etc.,
 • Zakup: zakupy, zamówienia, spedycja, faktury,
 • Zagadnienia techniczne: elektronika, technologia, laboratoria,
 • Spożywanie posiłków: lunche biznesowe i nieformalne, bankiety etc.,
 • Podróżowanie: środki transportu, bilety, rozkłady jazdy, wynajem samochodów, hotele, rezerwacje, opóźnienia i odwołania etc.,
 • Zdrowie: ubezpieczenie medyczne, wizyty u lekarza etc.

AUDYT JĘZYKOWY

INFORMACJE OGÓLNE

Audyt językowy online  to usługa, która pozwala na szybka, precyzyjną i obiektywną ocenę kompetencji językowych pracowników. Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej. Test pisemny online ma charakter progresywny, sprawdza znajomość gramatyki, struktur zdaniowych oraz zasób słownictwa ogólnego i biznesowego. Część ustna to rozmowa bezpośrednia lub telefoniczna prowadzona w badanym języku przez audytora. Na podstawie uzyskanych wyników przygotowywany jest raport w oparciu o wytyczne Rady Europy oraz matryca kompetencji językowych każdej osoby biorącej udział w badaniu. Dokument ten poza dokładnym opisem umiejętności ze wskazaniem aktualnego poziomu zaawansowania, zawiera opis obszarów wymagających rozwoju. Zaletą tego rozwiązania, tak jak w przypadku TOIEC, jest to, że kandydat nie deklaruje stopnia znajomości języka przed przystąpieniem do audytu. Poziom zaawansowania osoby badanej określa się na podstawie liczby punktów, które otrzymała.  Audyt oprócz procesu rekrutacji znajduje zastosowanie również jako narzędzie określania poziomu znajomości języka obcego przed rozpoczęciem kursu, a także jako sposób mierzenia postępów pozwalający na ocenę skuteczności szkolenia językowego i realizacji jego celów. Rozwiązanie to pozwala na weryfikację poziomu zaawansowania praktycznie każdego języka – do najpopularniejszych należą m.in.  angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki oraz rosyjski.

UMIEJĘTNOŚCI KANDYDATA

Znaczną przewagą audytu nad egzaminami jest ścisłe dopasowanie weryfikacji kompetencji kandydatów do potrzeb Klienta.

Najczęściej jednak sprawdzana jest znajomość języka:

 • ogólnego,
 • specjalistycznego (np. z zakresu bankowości, finansów, medycyny, marketingu, IT, prawa, sprzedaży, handlu, budownictwa, przemysłu).