Zaprosiliśmy do rozmowy o organizacji kursów językowych dla pracowników Pana Michała Pawłowicza, Training & Development Senior Specialist w jednej z największych firm farmaceutycznych. Psycholog z wykształcenia, HR-owiec z zamiłowania. Specjalizuje się w obszarze e-learningu, szkoleń i rozwoju oraz zaangażowania pracowników. Fan nowych technologii w HR i narzędzi dzielenia się wiedzą. W ramach Leadership & Development Delivery Team EU odpowiada m.in. za realizację globalnych programów rozwojowych dla Polski i regionu CEE. Finalista II i VIII edycji konkursu TOP Manager HR.

Future Centre: Umożliwiacie swoim pracownikom naukę języków obcych. Skąd wzięła się w organizacji taka potrzeba?

Michał Pawłowicz: Jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym i potrzeba sprawnego porozumiewania się w języku angielskim dotyczy coraz większej liczby stanowisk. Tworzą się nowe funkcje, Pracownicy w ramach swojego rozwoju mają możliwość realizowania projektów o zasięgu regionalnym, wiele procesów jest również zarządzana centralnie w ramach struktur międzynarodowych. Jednak warto zaznaczyć, że umożliwiamy naukę języka angielskiego również osobom, które wypełniając swoje obowiązki służbowe nie komunikują się w języku angielskim. Zauważyliśmy, że Pracownicy chcą rozwijać swoje kompetencje w różnych obszarach – także w zakresie lepszej znajomości języka obcego. Dlatego naszą odpowiedzią było umożliwienie wszystkim chętnym rozpoczęcie nauki. W takim przypadku, z uwagi na brak bezpośredniej potrzeby biznesowej, partycypacja w kosztach po stronie Pracownika jest wyższa. Chętnych jednak nie brakuje J

FC: Rekrutując nowych pracowników weryfikujecie poziom znajomości języków obcych? W jaki sposób sprawdzacie umiejętności kandydatów? Czy korzystacie z zewnętrznych firm, które wspierają Was w tym procesie?

MP: W rekrutacji zwracamy przede wszystkim uwagę na kluczowe kompetencje na danym stanowisku i określamy, w jakim stopniu kandydat spełnia nasze oczekiwania. Jeżeli dana rola wymaga znajomości języka angielskiego, jest to weryfikowane w czasie rozmowy rekrutacyjnej przez osobę z HR oraz bezpośredniego przełożonego. Ważniejsze od wyniku w teście jest praktyczne posługiwanie się językiem obcym w relacji biznesowej.

FC: Jakie kursy językowe sprawdzają się w Waszej organizacji (grupowe, indywidualne, online)?

MP: Wszystko zależy od potrzeb i naszych możliwości. Tam, gdzie potrzeba nabycia umiejętności językowych jest pilna lub dotyczy specyficznego obszaru, Pracownikowi proponujemy dofinansowanie do zajęć indywidualnych. W pozostałych przypadkach zapraszamy do udziału w kursach grupowych. Stosujemy przy tym zasadę, że w grupie nie może uczyć się więcej, niż cztery osoby. To zapewnia właściwą dynamikę nauki, możliwość prowadzenia ćwiczeń w parach, ale również umożliwia bardziej zindywidualizowane podejście do uczestników, niż w przypadku zajęć w większym gronie.

Wraz z objęciem możliwością nauki  większej liczby naszych Pracowników, wprowadziliśmy również tzw. Wirtualne Klasy, dzięki którym uczestnicy mogą rozwijać swoje kompetencje językowe niezależnie od miejsca zamieszkania. Są oni przypisywani do grup zgodnie z poziomem znajomości języka angielskiego, a nie ze względu na dział, w którym pracują. Dodatkową korzyścią dla uczestników jest możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych obszarów firmy.

FC: Jakie wyzwania stoją przed organizacją, która wdraża naukę języków obcych? Może macie jakieś porady, jak sprawnie przeprowadzić ten proces?

MP: Pierwszym wyzwaniem jest oczywiście znalezienie właściwej szkoły językowej. Na rynku nie brakuje firm oferujących szkolenia językowe, dlatego mamy szerokie możliwości wyboru. Warto jednak zrobić wcześniej rozeznanie rynku, poczytać fora i grupy dyskusyjne, zapytać znajomych i współpracowników.

W przypadku każdego szkolenia kluczowa jest jakość – zarówno w zakresie metodologii, prowadzącego, jak i organizacji kursu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy rekomendowałbym uruchomienie zajęć pilotażowych dla 2-3 grup. Dzięki temu będziemy mogli zweryfikować sposób pracy szkoły językowej i poziom obsługi klienta (w tym przypadku zarówno kursanta, jak i osoby zarządzającej po stronie zamawiającego) oraz jakość prowadzonych zajęć i wykorzystywanych materiałów (poprzez informacje zwrotne od uczestników).

Ważne jest również określenie naszych oczekiwań w stosunku do organizowanych kursów, w tym specyficznych wymagań czy – potencjalnie – trudnych do zarządzenia sytuacji. Na przykład dla nas kluczowe było, aby szkoła zapewniała dostępność kilkunastu lektorów do prowadzenia zajęć w tych samych godzinach w naszym biurze, które znajduje się na obrzeżach Warszawy.

FC: Czy znajomość języka obcego wpisana jest w ścieżki kariery Waszych pracowników i czy bierzecie ją pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o awansach?

MP: W opisach stanowisk znajdują się informacje na temat kluczowych kompetencji oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez osobę pełniącą daną rolę. W przypadku awansu w dużych organizacjach zwraca się zazwyczaj uwagę na kompetencje danego pracownika, jego wyniki oraz potencjał (np. menedżerski, ekspercki). Osobom z wysokim potencjałem szybkie nabycie umiejętności językowych nie powinno sprawić trudności.

FC: Jakie korzyści płyną dla Waszej organizacji z rozwoju umiejętności językowych pracowników?

MP: Korzyści jest wiele i to na różnych poziomach. Z biznesowego punktu widzenia zwiększamy pulę osób, które mogą sprawnie zarządzać procesami i projektami o zasięgu regionalnym czy globalnym. Dodatkowo osoby, które dobrze posługują się językiem obcym, odznaczają się większą pewnością siebie i czują się swobodniej w kontaktach z osobami z zagranicy, co wpływa również na szybkość wdrażania nowych rozwiązań i lepsze zrozumienie materiałów źródłowych, bez konieczności ich tłumaczenia na język polski.

Korzyścią jest również możliwość powierzenia roli regionalnej osobie z wewnątrz, która dobrze zna organizację i z łatwością współpracuje w języku obcym z osobami z innych krajów.

Poza tym możliwość uzyskania dofinansowania do rozwoju kompetencji językowych wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników i poszerza pakiet możliwości rozwoju osobistego oferowany przez pracodawcę.