Nasze szkolenia biznesowe to procesy projektowane w celu efektywnego wprowadzenia długoterminowych zmian na poziomie zachowania pracowników oraz wzmocnienia kultury organizacyjnej firmy. Dlatego też wdrażamy wiele działań okołoszkoleniowych m.in.:
 • pre-worki,
 • zadania wdrożeniowe,
 • grupy fokusowe „kierunkowskaz rozwoju”,
 • spotkania kick-off,
 • follow-up etc.
Pracujemy w formule warsztatowej, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły przeanalizować i zrozumieć sytuacje, w których powinny zastosować nowozdobyte umiejętności, a przede wszystkim wypracować, odpowiednie dla specyfiki ich pracy, rozwiązania.
Nasi trenerzy inspirują uczestników, pokazują im jak czerpać z różnorodności, motywują do wyjścia poza utarte schematy i pokazują jak budować efektywność w danym obszarze w oparciu o swoje mocne strony.
Taki sposób szkolenia owocuje u pracowników tym, co dla nas najważniejsze:
 • braniem odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • samodzielnością myślenia,
 • umiejętnością spojrzenia na sytuację z różnych perspektyw,
 • chęcią kreowania i wdrażania kolejnych rozwiązań,
 • stopniowym wdrażaniem i utrzymywaniem zmian,
 • nastawieniem na współpracę.

Oferujemy szkolenia:

Nasze projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej to kompleksowe działania kształtujące postawy i rozwijające umiejętności w obszarze przywództwa i zarządzania. Pokazujemy menedżerom, jak budować swój efektywny styl kierowania w oparciu o indywidualne i unikalne talenty.

Pracujemy zarówno z członkami zarządów, menedżerami wyższego szczebla (manager of managers), jak i kierownikami operacyjnymi (first line managers) z różnych branż.

W tym obszarze realizujemy między innymi następujące warsztaty:

 • Świadome przywództwo
 • Executive Training Ground
 • Jak wydobyć siłę zespołu wielopokoleniowego?
 • Creative Offroad for Managers
 • Influential Story Speaker – wystąpienia publiczne
 • Zarządzaje rozwojem w oparciu o feedback
 • Personal Branding Lidera

Jak twierdzi Frederic Laloux (autor bestsellera „Pracować inaczej”) szczęśliwy i efektywny pracownik to ten, który wnosi siebie w pełni do organizacji zarówno w aspekcie emocjonalności, duchowości, racjonalności, jak i intuicji. Tylko samoświadomi i zadowoleni ludzie są w stanie budować pozytywne relacje z otoczeniem. Dlatego też proponujemy szkolenia, które pozwolą zadbać o wszystkie sfery życia zawodowego uczestników: intelektualną, fizyczną oraz psychiczną.

Skutkiem odpowiedniego rozwoju kompetencji interpersonalnych jest umacnianie poczucia komfortu i radości poprzez tworzenie przestrzeni dla skutecznej współpracy oraz zaangażowania.

W tym obszarze realizujemy między innymi następujące warsztaty:

 • Wellness @ work
 • Kreatywne Paliwo
 • Influential Story Speaker – prezentacja biznesowa
 • Welcome to Poland
 • Career Tree
 • Komunikacja w oparciu o PRISM Brain Mapping
 • Mój Zegar Dollond’a

Dla działów sprzedaży i obsługi klienta kluczowe jest rozwijanie kompetencji pozwalających tworzyć unikalne oraz pozytywne Customer Experience (CE).

Dlatego też w trakcie naszych szkoleń uczestnicy wypracowują rozwiązania, które umożliwiają budowanie zdrowych i długotrwałych relacji z klientami na trzech kluczowych dla CE poziomach, czyli poznawczym (dot. przetwarzania informacji), behawioralnym (dot. zachowań) i emocjonalnym.

Ważne jest dla nas również, aby przeszkoleni pracownicy umieli pozyskiwać i przekonywać klientów w autentyczny i naturalny sposób wykorzystując swoje mocne strony oraz talenty.

W tym obszarze realizujemy między innymi następujące warsztaty:

 • Budowanie standardów obsługi klienta
 • Negocjacje kupieckie
 • Coaching sprzedażowy
 • Profesjonalna wizyta handlowa
 • Zacznij od nie – skuteczne negocjacje kupieckie

W złożonej i nieobliczalnej rzeczywistości biznesowej zespoły odpowiadające za zarządzanie zasobami ludzkimi muszą stawiać czoło szybko wzrastającym oczekiwaniom organizacji. Pojawia się coraz więcej wyzwań związanych ze znalezieniem równowagi pomiędzy standaryzacją a elastycznością i stabilizacją a innowacją. Jak zatem zapewnić sprawne działanie systemów HR w rzeczywistości, w której trudno zdobyć lojalność pracownika, firmy dążą do coraz większej „zwinności” (agility), a kluczem do sukcesu jest zarządzanie różnorodnością? Odpowiedzi na to pytanie znajdujemy na szkoleniach dotyczących tworzenia procesów i narzędzi ZZL.

W tym obszarze realizujemy między innymi następujące warsztaty:

 • Ścieżki rozwoju
 • Game Changing Talent Management
 • Train The Trainer
 • Szkolenia dla asesorów AC/DC
 • Wdrażanie modelu kompetencyjnego
 • Tworzenie systemu oceny okresowej
 • Analiza procesów HR

Jesteśmy społeczeństwem wiedzy. Żyjemy w świecie, w którym kluczową rolę odgrywa technologia i kapitał intelektualny. Taki model funkcjonowania wymaga od nas systematycznego doskonalenia kompetencji i dbania o własny rozwój.

Coraz szybciej zmieniają się przepisy prawne, powstają innowacyjne teorie, koncepcje i metodologie, co przekłada się na wdrażanie nowych rozwiązań oraz procesów biznesowych. Dlatego też, aby wzmocnić swoją wiedzę ekspercką, uczestnicy naszych szkoleń poznają kontekst zachodzących w danym obszarze zmian, a także trendy i rynkowe „best practice”. Pracownicy wraz z trenerem ćwiczą umiejętności i tworzą rozwiązania gotowe do zastosowania w ich organizacjach.

W tym obszarze realizujemy między innymi następujące warsztaty:

 • Prawo pracy
 • Etykieta biznesowa
 • Marketing produktowy
 • Influential Story Speaker – warsztat medialny
 • Zarządzanie projektami
 • Design Thinking – w tym szaleństwie jest metoda
 • Finanse dla niefinansistów
 • MS Excel – różne poziomy zaawansowania
 • Finance Business Partner

Coaching to proces, który umożliwia zmianę niekorzystnych nawyków i wzmacnia efektywność działań klienta. Wpływa nie tylko na rozwijanie kompetencji, ale przede wszystkim na kształtowanie odpowiednich postaw. Pomaga w przezwyciężeniu oporów, uświadamia klientowi jego ograniczenia i mocne strony. Pozwala znaleźć najlepszą, zgodną z osobistymi wartościami metodę podnoszenia skuteczności.

Proces coachingu może być dedykowany zarówno ekspertom, jak i menedżerom.

Nasi certyfikowani coachowie (ICC, ICF) prowadzą zarówno procesy indywidualne, jak i grupowe.

Future Centre Training Corporation
Kiciński i Wspólnicy Sp. J.

ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
  +48 22 487 54 45
+48 784 685 104
   info@futurecentre.eu

 

NIP: 521-31-24-728
REGON: 017166285
KRS: 0000302584

Formularz kontaktowy