Tłumaczenia Łotewski

Biuro Tłumaczeń FUTURE CENTRE oferuje wysokospecjalistyczne tłumaczenia z dziedzin takich jak: przemysł wydobywczy, transport, prawo, informatyka czy technika. Co więcej nasi tłumacze posiadają nie tylko umiejętności lingwistyczne, ale przede wszystkim wiedzę specjalistyczną oraz bogate doświadczenie, co stanowi gwarancję jakości i rzetelności!

Język łotewski należy do grupy języków bałtyckich, jednakże jako jedyny był pod silnym wpływem języków germańskich, dlatego posiada on tak wiele wspólnych cech gramatycznych i leksykalnych. Od wczesnego bowiem średniowiecza aż do końca XIX wieku ludność niemiecka panowała na terenie Łotwy, co więcej wyższą klasę stanowili w większej części właśnie Niemcy.