Opis

Audyt językowy składa się z dwóch części:

1. Test online w technologii adaptacyjnej, czas trwania – maksymalnie 20 minut

2. Rozmowa telefoniczna z audytorem – ekspertem Future Centre – około 10 minut

Klient otrzymuje na koniec procesu raport poaudytowy zawierający pełny i szczegółowy opis kompetencji językowych w poszczególnych obszarach takich jak płynność, słownictwo, gramatyka, wymowa, a także wynikający z całego audytu poziom ogólny zgodny ze skalą CEFR.