Znajdźmy wspólny język – polski w pigułce

intensywny kurs językowo-kulturowy dla pracowników
z Ukrainy, Białorusi i Rosji

„Znajdźmy wspólny język – polski w pigułce” to intensywny kurs językowo-kulturowy stworzony specjalnie z myślą o branży retail, która z roku na rok zatrudnia co raz więcej pracowników pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Nasze rozwiązanie pozwala firmom wesprzeć nowo przybyłe osoby w procesie adaptacji do polskiej rzeczywistości oraz podnieść ich efektywność w środowisku zawodowym.

W 2017 roku pozwolenia na pracę w Polsce otrzymało prawie 200 tysięcy Ukraińców (czyli 2 razy więcej niż w 2016!) oraz niemal 11 tysięcy Białorusinów. Jako użytkownicy spokrewnionych z polskim języków wschodniosłowiańskich, osoby te są atrakcyjnymi pracownikami, którzy szybko rozumieją naszą rodzimą mowę i mogą sprawnie realizować przekazywane im zadania.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż podobieństwo języków słowiańskich niesie ze sobą również liczne problemy komunikacyjne takie jak:

 • nieporozumienia związane z użyciem kalek językowych,
 • wprowadzanie w błąd poprzez używanie słów oraz wyrażeń brzmiących w dwóch językach tak samo lub podobnie, ale mających inne znaczenie,
 • negatywny odbiór wypowiedzi przez Polaków spowodowany wstawianiem nieodpowiednich końcówek odmienianych wyrazów.

Nie mniej istotną kwestią, są różnice kulturowe między Polską, a krajami pochodzenia przybyłych pracowników. Dlatego też warto skupić się na wzmacnianiu zrozumienia polskich tradycji i zwyczajów, aby ułatwić im funkcjonowanie w naszej rzeczywistości oraz zminimalizować nieporozumienia w pracy.

Prezentowany program może służyć zarówno jako narzędzie podniesienia bieżących kwalifikacji pracowników, jak również dopiero przygotowujące ich do podjęcia pracy.

Ramowy program kursu

Kurs obejmuje 3 bloki tematyczne:

 • obsługa klienta
 • trudne sytuacje związane z obsługą klienta
 • wydawanie, przyjmowanie i wykonywanie poleceń służbowych
 • słownictwo dot. wyposażenia sklepu
 • słownictwo dot. asortymentu w sklepie
 • słownictwo dot. procesów
 • codzienne zwroty grzecznościowe
 • robienie zakupów
 • poruszanie się po mieście, pytanie o drogę
 • przemieszczanie się komunikacją miejską
 • kupowanie biletów
 • najważniejsze odniesienia kulturowe
 • święta i dni wolne od pracy
 • rzeczywistość oczami Polaków

Forma zajęć:

W trakcie spotkań wykorzystujemy wiele ćwiczeń praktycznych, takich jak symulacje i inscenizacje, które wiernie odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje związane z wykonywaną przez uczestników pracą. Takie podejście gwarantuje wysoką efektywność spotkań, które poświęcone są tylko na aktywne ćwiczenie umiejętności komunikacji. Wszelkie inne zadania uczestnicy wykonują w ramach pracy własnej wg wskazań trenera/lektora prowadzącego.

Program może być modyfikowany wg potrzeb i specyfiki branży pracodawcy.

Dowiedz się więcej:

Agnieszka Romanek, tel. +48 664 703 913, e-mail: aromanek@futurecentre.eu
Marta Siajczyk, tel. +48 606 267 377, e-mail: msiajczyk@futurecentre.eu