Klienci dzielą się z nami wieloma wyzwaniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Najczęściej wspieramy ich w odnalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jak zacząć tworzenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi, gdy nigdy tego nie robiliśmy?
 • Czym jest w praktyce strategia zarządzania zasobami ludzkimi?
 • Jakie narzędzia oceny realizacji zadań sprawdzą się w naszej organizacji?
 • Co zrobić, aby dział zarządzania zasobami ludzkimi szybciej i efektywniej reagował na potrzeby organizacji?
 • Czym jest potencjał i jak go zmierzyć wśród naszych pracowników?
 • Jaki system zarządzania umożliwi spójne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdym obszarze?
 • Jak skutecznie zarządzać pracownikami reprezentującymi różne pokolenia i jak stworzyć strategię zarządzania różnorodnością?
 • Jak efektywnie wdrożyć w Polsce sposób zarządzania, który narzuca nasza zagraniczna centrala?
 • Co zrobić, aby połączyć wszystkie systemy zarządzania, które wdrożyliśmy w firmie?

Doradzamy w zakresie:

Obecnie jednym z największych wyzwań działów HR jest budowanie skutecznej i umiejącej się adoptować do zachodzących zmian kadry. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w obrębie organizacji powinno odbywać się zgodnie z jej potrzebami i możliwościami, ale także wynikami oraz potencjałem zatrudnionych osób.

Dlatego też doradzając naszym klientom stawiamy na pogłębioną diagnozę bieżącej sytuacji firmy, zdefiniowanie jej Credo oraz precyzyjne określenie potrzeb.

W ramach obszaru zarządzania rozwojem proponujemy między innymi wdrożenie:

 • ścieżek kariery (opartych na mapach transferów) lub ścieżek rozwoju,
 • klasycznych rozwiązań z zakresu zarządzania talentami lub narzędzi agile talent management,
 • procesu planowania sukcesji (budowania kadry rezerwowej),
 • podziału ról i odpowiedzialności w procesie zarządzania rozwojem,
 • systemów wspierających mobilność pracowników w ramach struktury,
 • narzędzi IT w zakresie zarządzania rozwojem,
 • polityki zarządzania rozwojem łączącej wszystkie procesy i rozwiązania w całość.

Ocena okresowa to pojęcie bardzo szerokie, w ramach którego możemy mówić między innymi o:

 • podejściu continuous feedback,
 • performance management,
 • MBO (zarządzaniu przez cele),
 • zarządzaniu przez wartości,
 • modelu kompetencyjnym (zarządzaniu przez kompetencje),
 • systemach mieszanych.

Istnieje bardzo wiele koncepcji, jednak najważniejszy jest nadrzędny cel wdrażania oceny okresowej w organizacji czyli zwiększenie efektywności pracy. Ocena dostarcza kluczowych informacji na temat funkcjonowania pracowników, umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji personalnych oraz tych związanych z rozwojem kompetencji, a przede wszystkim pozwala budować zaangażowanie wszystkich zatrudnionych osób.

Wynika to z faktu, iż odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system oceny okresowej umożliwia przełożonym jasne formułowanie oczekiwań, a pracownikom możliwość bieżącej korekty swoich działań, co bezpośrednio przekłada się na skuteczną realizację zadań.

Systemy ocen tworzymy kompleksowo w oparciu o analizę sytuacji. Dobieramy model oceny, tworzymy proces, kryteria i narzędzia, a także rozwiązania umożliwiające jego efektywne wdrożenie.

Kluczowym i pierwszym elementem planowania rozwoju każdego pracownika powinna być odpowiednia diagnoza. Tylko dobre poznanie zasobów zatrudnionych osób umożliwia odpowiednie planowanie działań zwiększających skuteczność pracy.

Dysponujemy różnymi narzędziami diagnozy, które dopasowujemy do potrzeb naszych klientów:

 • Development/Assessment Centre,
 • ocena 360 i 180 stopni (metodą ilościową i jakościową),
 • wywiad kompetencyjny,
 • testy psychometryczne.

Dobieramy odpowiednie narzędzia w zależności od tego, jakie zasoby mają zostać zbadane u danej grupy pracowników. Najczęściej analizujemy kompetencje, potencjał, postawy, preferowane motywatory i schematy działania zatrudnionych osób.

Nasi konsultanci mają uprawnienia do stosowania następujących testów psychometrycznych:

 • PRISM Brain Mapping
 • FRIS
 • SHL
 • MindSonar
 • MBTI
 • MTQ48

Zarządzanie przez kompetencje (ZPK) z ang. Competency – based management (CBM) to koncepcja zarządzania organizacją skoncentrowana na rozwoju zasobów posiadanych przez pracowników zgodnie z ustalonym modelem kompetencyjnym czyli zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji.

Kompetencje w modelu są pogrupowane i przypisane do poszczególnych stanowisk. Zdefiniowane i przypisane do stanowiska kompetencje wskazują, jakimi zachowaniami powinien charakteryzować się pracownik, aby osiągać najlepsze, na danym stanowisku, efekty pracy.

Ponadto model kompetencyjny zbudowany zgodnie ze strategię funkcjonowania firmy stanowi podstawę dla wszystkich działań związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne procesy i narzędzia, które tworzymy w oparciu o system zarządzania kompetencjami to:

 • Wywiad behawioralny
 • Assessment/Development Centre
 • Ocena okresowa
 • Ocena 360 stopni
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Coaching
 • Mentoring
 • Zarządzanie talentami lub zarządzanie pracownikami o najwyższym potencjale (HiPo)
 • Planowanie sukcesji
 • Ścieżki karier
 • Dedykowane programy rozwojowe

Do tworzenia każdego modelu kompetencyjnego i związanych z nim działań HR podchodzimy indywidualnie. Dobieramy formę modelu (otwarty lub addytywny), a także liczbę kompetencji oraz ich poziomów i aspektów na podstawie pogłębionej diagnozy potrzeb.

Każda organizacja powinna systematycznie poznawać opinie swoich pracowników. Weryfikacja tego, co się dzieje w firmie, a dokładniej rzecz biorąc „w głowach zatrudnionych” jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania niepożądanym zjawiskom, takim jak spadek wydajności pracy czy pojawienie się dysfunkcjonalnej fluktuacji kadr.

Badania opinii pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy, ale również te najmocniejsze strony, które mogą stanowić część EVP(Employee Value Proposition) pracodawcy.

W związku z tym wspieramy naszych klientów w ewaluacji:

 • satysfakcji pracowników,
 • zaangażowania pracowników,
 • kultury organizacyjnej,
 • satysfakcji klienta wewnętrznego.

Ponadto oprócz przygotowania procesu i narzędzia, pomagamy również w skutecznym przeprowadzeniu kampanii informacyjnej wewnątrz organizacji dotyczącej realizowanego procesu.

Future Centre Training Corporation
Kiciński i Wspólnicy Sp. J.

ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
  +48 22 487 54 45
+48 784 685 104
   info@futurecentre.eu

 

NIP: 521-31-24-728
REGON: 017166285
KRS: 0000302584

Formularz kontaktowy