Loading...
Audyt rekrutacyjny2018-04-05T15:59:38+00:00
Wsparcie rekrutacji
Szybka realizacja
Minimalizacja kosztów
Standaryzacja procesu

Warianty rekrutacyjnego audytu językowego

 • pisemny test on-line
 • telefoniczny audyt ustny
 • profilowany test dopasowany do:
  • branży klienta
  • stanowiska kandydata
 • uzgodniony skrypt rozmowy

Wyniki audytu dostępne w 24 godziny od zgłoszenia kandydata!

Audyty dostępne m.in. z języków:

Platforma Lerneo:

przedstawiciel HR klienta ma możliwość wglądu w status realizacji poszczególnych etapów projektu

czytelna tabela zawierająca listę osób zgłoszonych do audytu z informacjami dotyczącymi języka i statusu realizacji audytu

możliwość wypełnienia testu w dowolnym czasie

zestawienie dostępności audytorów, dzięki czemu pracownik/kandydat do pracy może umówić się na rozmowę tel. w najbardziej odpowiadającym mu terminie

zestawienie wyników wszystkich osób audytowanych z możliwością generowania dowolnych raportów zawierających interesujące klienta dane

zestawienie kosztów realizacji audytów z możliwością filtrowania zgodnie z potrzebami klienta (np. okres realizacji, język audytu, osoba zlecająca)

system pośredniczy w komunikacji na wszystkich etapach realizacji projektu, począwszy od zaproszeń do udziału w audycie, poprzez kontakt ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces w trakcie jego realizacji, system przypomnień, na informacji o wynikach kończąc

System zarządzania i utrzymania jakości

Kilkuetapowy proces rekrutacji

Kilkuetapowy proces rekrutacji

podczas którego weryfikowane są umiejętności językowe kandydatów na audytorów oraz ich doświadczenie w realizacji audytów

Szkolenie audytorów

Szkolenie audytorów

ma na celu przygotowanie metodyczne audytorów do mierzenia kompetencji językowych zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami

Zestaw procedur

Zestaw procedur

każdy audytor jest przeszkolony z obowiązujących procedur realizacji projektów, dzięki czemu audyt każdorazowo przebiega z zachowaniem jednolitych standardów

Nadzór metodyczny

Nadzór metodyczny

nasi doświadczeni metodycy regularnie kontrolują standard pracy każdego z audytorów, czuwają nad przestrzeganiem procedur i służą wsparciem językowym

Ocena okresowa

Ocena okresowa

prowadzimy regularną ocenę pracy każdego z audytorów

Badanie satysfakcji

Badanie satysfakcji

regularnie przeprowadzamy analizę jakości świadczonych przez nas usług

Organizacja procesu

Korzyści dla organizacji

 • obiektywna ocena kompetencji językowych

 • globalny zasięg i elastyczność

 • jednorodne wyniki umożliwiające porównywanie kompetencji poszczególnych osób

 • oszczędność czasu i środków

 • wsparcie podejmowanych decyzji

 • dopasowanie testów i skryptów do organizacji

Future Centre Training Corporation
Kiciński i Wspólnicy Sp. J.

ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
  +48 22 487 54 45
+48 784 685 104
   info@futurecentre.eu

 

NIP: 521-31-24-728
REGON: 017166285
KRS: 0000302584

Formularz kontaktowy